1. Изберете начин на плащане "Други начини на плащане".

2.Изберете си тарифа.


3.Следвайте инструкциите.