В сградата Възкресителница ще можете да възкресявате част от своите войски след сражение, водено на територията на владенията, в които е построена сградата. Възкресяването започва веднага след като играчът избере "Възкреси" и се отнася за цялата войска. Независимо от броя на войските възкресяването продължава 3 часа. Възкресяването е сравнително евтино и цената му зависи от броя на войниците, които се намират във Възкресителницата.
Ако по време на възкресяването сте загубили още войски в съответните владения, ще трябва да изчакате процесът на предишното възкресяване да завърши, за да започне следващото. Докато войските са във възкресителницата не им се плаща надница в злато.


Ниво
Възкресява,%Кристали
1 800 30
2 1 000 3 000 33
3 5 000 10 000 200 36
4 10 000 20 000 1 000 39
5 20 000 40 000 2 000 42
6 40 000 60 000 4 000 2045
7 60 000 80 000 8 000 4050

8

150 000

600 000

800 000

160 000

200

55


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък