1. Изберете начин на плащане "Paysafecard".


2. Изберете си тарифа

3. Попълнете полета и следвайте нататъшните инструкции.