Орденът на наемниците/ Орденът на асасините/ Садокамерата/ Мрачната къща


Ниво
Лимит на поръчкатаВреме за подготовка
1 юнит, мин
Кристали
1 20000 0 0 2500 0 758
2 30000 0 0 3000 0 1107
3 40000 0 0 3500 0 1706
4 50000 0 0 4000 0 2605
5 60000 0 0 5000 0 4204
6 80000 0 0 6000 0 7003
7100000 0 0 7000 012002

8

1 000 000

0

0

140 000

0

3 200

1

Сградата служи за подготовка на наемници.
За целта влезте в сградата, изберете колкото Наемници искате да подготвите и натиснете бутона Поръчай. Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова повече наемници чакат на опашка и толкова по-бързо се подготвят.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък