Жилищата осигуряват жилищните места (лимит според населението), от тях зависи прирастът на свободното население.


/ Рицари / Елфи / Демони/ Тъмни елфи

Ниво
Жилищни места Прираст на населениетоКристали
1 500 1002
2500 1500 650 1503
3800 4500 1100 2004
41000 9000 2500500 2505
52 000 18 000 7 500800 3006
63 00040 000 12 500 2 000 104007
710 000 100 000 40 000 4 000 205008

8

100 000

1 000 000

400 000

80 000

40

600

9

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък