Кметство / Дворец на управителите/ Цитадела на мрака/ Подземен бастион.


Централна сграда има във всеки град от самото му създаване. От нивото на Централната сграда зависи нивото на града , броят на парцелите в града и достъпът до Селищата.

Ниво
Жилищни места Прираст на
населението
Капацитет, за ресурсиДобив на час
1 4005 15 000150
2 3 000 800 500 7 25 000 180
31 000 4 000 1 000 600 930 000 210
41200 4500 1200 700 11 45 000240
51500 5000 2000 800 13 50 000300

Вътре в Централната сграда Вие можете:
  • да разпределите място за ресурси в складове.
  • да въведете % на отстъпление на войските, които защитават този град.
  • да преименувате града
  • с помощта на Древната магия да промените архитектурата на Централната сграда, за всеки град отделно. Ако след изменението на сградата Вие поискате да си изберете друг външен вид на Централната сграда, отново ще трябва да използвате Древната магия. Изключение прави стандартен външен вид на сградата, който е безплатен.

Към списъка на сградите