Върху парцелите на градовете, селищата и другите владения можете да строите, подобрявате и премахвате сгради, както и да ремонтирате сградите, повредени при нападение.
Строителството, подобряването и ремонтирането на сградите става срещу определено количество ресурси и за определено време с участието на население, което по време на строителството се превръща в работници. Колкото по-малко работници работят в сградата, толкова по-дълго тя се строи /подобрява/ ремонтира.
След приключването на дейностите строителите отиват в друга сграда, която се строи или ремонтира, ако има такава.

Сградите на всяка раса изглеждат различно. По-долу са показани сгради на различните раси - Рицари, Елфи, Демони и Тъмни елфи.

Централна сграда и Порта – специални сгради, които всеки град има от самото си създаване.Ако Ви се налага да премахнете някоя своя сграда, натиснете бутона “Заличи” в кръговото меню.
Ако вече нямате достъп до парцелите, върху които сте имали сгради, (например, ако сте преместили Столицата), сградите Ви ще се заличат автоматично.
Работниците и строителите в тези сгради и в двата случая няма да загинат, а ще отидат към свободните.
Ако сградите са били разрушени от противник, виж Бойни мисии – тогава загиват.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
alchemist.png 9.1 kB 1 28-Jun-2010 18:42 Administrator
png
antispy_guild.png 9.7 kB 1 28-Jun-2010 19:19 Administrator
png
antiwatch_tower.png 12.8 kB 1 28-Jun-2010 19:20 Administrator
png
artefacts.png 9.4 kB 1 07-Mar-2012 17:33 Administrator
png
cavalry.png 11.5 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
cityhall_0.png 33.7 kB 2 11-Oct-2010 16:38 Administrator
png
clan_reservation.png 11.2 kB 1 28-Jun-2010 17:42 Administrator
png
clan_warehouse.png 9.7 kB 1 28-Jun-2010 17:42 Administrator
png
colony.png 10.2 kB 1 28-Jun-2010 19:19 Administrator
png
diplomat.png 11.5 kB 1 28-Jun-2010 17:41 Administrator
png
exped.png 10.9 kB 1 28-Jun-2010 19:19 Administrator
png
flyer.png 9.5 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
fortification.png 9.6 kB 1 28-Jun-2010 19:25 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 14-Sep-2010 11:49 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 14-Sep-2010 11:49 Administrator
png
healer.png 10.5 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
houses.png 7.6 kB 1 28-Jun-2010 17:40 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 14-Sep-2010 11:50 Administrator
png
mage.png 7.4 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
magic_tower.png 11.3 kB 1 30-Apr-2010 19:39 Administrator
png
market.png 9.8 kB 1 28-Jun-2010 17:40 Administrator
png
melee.png 8.5 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
merch_guild.png 9.0 kB 1 28-Jun-2010 19:18 Administrator
png
mine_gold.png 8.8 kB 1 28-Jun-2010 18:43 Administrator
png
mine_iron.png 8.0 kB 1 28-Jun-2010 18:43 Administrator
png
mine_stone.png 11.9 kB 1 28-Jun-2010 18:42 Administrator
png
miner.png 8.7 kB 1 28-Jun-2010 18:50 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 14-Sep-2010 11:50 Administrator
png
prison.png 12.5 kB 1 07-Mar-2012 18:17 Administrator
png
range.png 12.2 kB 1 28-Jun-2010 18:51 Administrator
png
recovery.png 6.8 kB 1 28-Jun-2010 18:43 Administrator
png
resurrector.png 10.9 kB 2 28-Jun-2010 17:41 Administrator
png
sawmill.png 9.5 kB 1 28-Jun-2010 18:42 Administrator
png
scavenger.png 8.3 kB 1 28-Jun-2010 18:51 Administrator
png
shop.png 7.5 kB 1 28-Jun-2010 18:42 Administrator
png
spy_guild.png 8.0 kB 1 28-Jun-2010 19:18 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 14-Sep-2010 11:50 Administrator
png
tavern.png 9.1 kB 1 07-Mar-2012 18:08 Administrator
png
temple.png 11.2 kB 4 28-Jun-2010 17:42 Administrator
png
terraformer.png 10.6 kB 1 28-Jun-2010 17:41 Administrator
png
tower.png 5.6 kB 1 30-Apr-2010 19:39 Administrator
png
wall_23_closed.png 64.3 kB 5 06-Oct-2010 17:16 Administrator
png
warehouse.png 9.8 kB 1 28-Jun-2010 17:41 Administrator
png
watch_tower.png 7.9 kB 1 28-Jun-2010 19:20 Administrator
png
windmill.png 5.5 kB 1 28-Jun-2010 18:43 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 14-Sep-2010 11:50 Administrator
« This page (revision-141) was last changed on 30-Sep-2014 15:18 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3