Склад на клана и Резерват на клана .


Ниво
Капацитет,
за ресурси
колко време
след отварянето на тунела
ресурсите могат да се прехвърлят
Кристалите
1 0 0 30000 5000 0 100000 2 часа
2 0 0 40000 6000 0 200000 3 часа
3 0 0 50000 7000 0 400000 4 часа
4 50000 15000 60000 10000 0 800000 5 часа
5100000 30000 100000 15000 0 1500000 6 часа
6200000 50000 200000 30000 0 3000000 7 часа
7300000100000 400000 50000 0 6000000 8 часа

8

1 500 000

500 000

2 000 000

500 000

0

12 000 000

8 часа


Ниво
Капацитет,
за население
колко време
след отварянето на тунела
населението може да се прехвърли
Кристалите
1 0 0 30000 5000 0 5000 2 часа
2 0 0 40000 6000 0 10000 3 часа
3 0 0 50000 7000 0 15000 4 часа
4 0 0 60000 8000 0 20000 5 часа
5 0 0 70000 9000 0 30000 6 часа
6 0 0 80000 10000 0 40000 7 часа
7 0 0 90000 11000 0 50000 8 часа

8

100 000

250 000

900 000

11 000

0

100 000

8 часа

Старейшината на клана може да построи в Рудника Склад на клана и Резерват на клана.
Когато някой самостоятелен играч извърши грабеж, част от ресурсите и населението изгарят (ред “Изгорено” в бойния отчет). Но ако играчът е член на клан, тази част от населението и ресурсите влиза и се натрупва в сградите Склад на клана и Резерват на клана.


Когато се натрупат ресурси в склада и резервата, старейшината на клана може да ги разпредели между членовете на клана както намери за добре. Ресурсите и населението могат да преминават, само ако тунелът на Рудника е отворен. Ако тунелът е бил затворен и старейшината го е отворил, тунелът остава свободен за преминаване на ресурси/население само за времето, посочено в таблицата по-горе, зависещо от нивото на склада/резервата на клана.


Докато тунелът остава отворен, другите играчи могат да присвоят ресурси от склада и население от разервата.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Clan_warehouse_submit.jpg 73.0 kB 1 21-Jan-2011 15:04 Administrator
png
clan_reservation.png 11.2 kB 1 14-Oct-2010 19:37 Administrator
png
clan_warehouse.png 9.7 kB 1 14-Oct-2010 19:37 Administrator
png
declan_reservation.png 13.0 kB 1 14-Oct-2010 19:37 Administrator
png
declan_warehouse.png 10.0 kB 1 14-Oct-2010 19:37 Administrator
png
drclan_reservation.png 14.1 kB 1 14-Oct-2010 19:38 Administrator
png
drclan_warehouse.png 7.5 kB 1 14-Oct-2010 19:38 Administrator
png
eclan_reservation.png 15.3 kB 1 14-Oct-2010 19:38 Administrator
png
eclan_warehouse.png 8.3 kB 1 14-Oct-2010 19:38 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 24-Nov-2010 18:31 Administrator
png
green_crystal.png 3.1 kB 1 13-Dec-2013 15:24 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 24-Nov-2010 18:31 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 24-Nov-2010 18:31 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 24-Nov-2010 18:32 Administrator
png
violet_crystal.png 2.6 kB 1 13-Dec-2013 15:24 Administrator
png
vsklad.png 114.6 kB 1 13-Nov-2014 17:56 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 24-Nov-2010 18:31 Administrator
png
yellow_crystal.png 2.7 kB 1 13-Dec-2013 15:24 Administrator
« This page (revision-17) was last changed on 13-Nov-2014 17:56 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3