В Железния рудник се добива ресурсът Желязо от находищата на желязо в селищата или Рудника.

Ниво
Добив
в час
Икономически
сървър
Добив
в час
При Тъмните елфи
Добив
в час
Икономически
сървър
при Тъмните елфи
Добив
в час
Кристали
1150 1 500 1 500 6 6 1212
2200 2 000 1 700 8 10 1620
3250 2 500 1 900 1014 2028
4300 3 000 2 100 1219 2438
53503 500 2 300 1424 2848
64004 000 2 500 1630 3260
74504 500 2 700 1836 3672

8

6 750

67 500

40 500

0

36

72

72

144

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
demine_iron.png 10.5 kB 1 22-Oct-2010 17:08 Administrator
png
drmine_iron.png 9.7 kB 1 22-Oct-2010 17:08 Administrator
png
emine_iron.png 7.3 kB 1 22-Oct-2010 17:09 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 11:21 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 11:21 Administrator
png
mine_iron.png 8.0 kB 1 22-Oct-2010 17:08 Administrator
png
red_crystal.png 7.9 kB 1 25-Nov-2013 19:18 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 11:21 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 11:21 Administrator
« This page (revision-12) was last changed on 08-Aug-2014 13:00 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3