В Златното находище се добива ресурсът злато от находището на злато в Рудника.

Ниво
Добив, в часИкономически
сървър
Добив в час
Кристали
1 0 500 400 0 075 150
2 0 600 450 10 0 100200
3 0 800 500 20 0 125250
4 0 1300 550 30 0 150300
5 0 1400 600 40 0 175350
6 0 1500 700 50 0 200400
7 0 1600 800 60 0 225 450

8

0

24 000

12 000

900

0

450

900

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
demine_gold.png 11.0 kB 1 22-Oct-2010 17:12 Administrator
png
drmine_gold.png 8.9 kB 1 22-Oct-2010 17:12 Administrator
png
emine_gold.png 10.0 kB 1 22-Oct-2010 17:12 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 14:28 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 14:28 Administrator
png
mine_gold.png 8.8 kB 1 22-Oct-2010 17:12 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 14:28 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 14:28 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 14:28 Administrator
png
yellow_crystal.png 9.0 kB 1 25-Nov-2013 19:18 Administrator
« This page (revision-12) was last changed on 07-Aug-2014 15:23 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3