Възстановява находищата на ресурси.
Строи се само върху изчерпани находища. Не е задължително находището да е напълно изчерпано, за да я построите.
След като я построите, сградата ще започне да възстановява ресурсите в находището с определена бързина. След като възстанови находището, сградата се самоунищожава. Ако искате, можете да я отстраните и по-рано.


Ниво
Възстановява,
в час
Възстановява,
в час
Възстановява,
в час
Възстановява,
в час
1 0 12000 10000 0 010 000 900 500 666
2 0 4000 2000 0 020 000 1 800 1 000 1320

В зависимост от находището, върху което е построена, възстановява в час:
1 ниво: 900 камъни 666 зърно 10000 злато 500 желязо
2 ниво: 1800 камъни 1320 зърно 20000 злато 1000 желязо


Към списъка на сградите

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
derecovery.png 15.3 kB 1 22-Oct-2010 17:13 Administrator
png
drrecovery.png 8.5 kB 1 22-Oct-2010 17:13 Administrator
png
erecovery.png 5.8 kB 1 22-Oct-2010 17:13 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
png
recovery.png 6.8 kB 1 22-Oct-2010 17:13 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 11:47 Administrator
« This page (revision-16) was last changed on 07-Mar-2012 18:44 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3