Attack_Resourses
За грабеж създавайте носачи, само те имат Капацитет.
За грабеж са достъпни 50% от ресурсите на банката и пазара, които не са защитени със скривалища.
От достъпните ресурси Вашите носачи могат да отнесат всичко, за което им стига Капацитетът.

Защитникът допълнително губи 10% ресурси от заграбеното. Ако атакуващият е член на клан, тези 10% се трупат в Склада на клана.