1. Изберете начин на плащане "Webmoney".
[{Image src='webmoney.png' width='..' height='..' align='center' }]

2. Изберете си тарифа
[{Image src='webtarif.png' width='..' height='..' align='center' }]

3. Въведете адрес на електронната поща, попълнете полета и следвайте инструкциите.