За да изучите някоя __наука__ , трябва:\\
- да построите една или няколко [сгради|Buildings] Лаборатория на алхимика\\
- в командното меню на науките да изберете необходимата ви наука.\\
\\


!Командно меню на науките
[{Image src='button_science.png' align='left' }] За да влезете в менюто, натиснете бутона Наука. \\

[{Image src='button_science_red.png' align='left' }] Ако науката не се изучава в момента (не е избрана или нямате учени ), иконата е оцветена в червено. \\

!Учените се нуждаят от Вашата помощ
[{Image src='button_science_green.png' align='left' }] Ако бутонът свети в зелено, това означава, че за да приключи научния процес, в него трябва да се включите и Вие. Влезте в менюто на науките, намерете оцветената в зелено наука и кликнете върху нея. Ще Ви се отвори прозорец, в който пише какво трябва да направите.\\
__НАПРИМЕР: Учените Ви са овладели науката "Воин" до 2 ниво.__\\
Тази наука Ви дава възможност да подготвите воините си до 2 ниво и да подобрите характеристиките им, но тя струва по-скъпо. \\
За целта трябва да усъвършенствате до съответното ниво всички воини, които са на Ваше подчинение, и да заплатите обучението им. Учените не могат да го направят сами. \\
__За да помогнете на учените, трябва:__ да влезете в менюто на науките, да кликнете върху мигащата в зелено иконка и да се съгласите да платите с посоченото общо количество ресурси. Подготовката на воините до съответното ниво се извършва веднага.\\
Цената на подготовката е право пропорционална на броя на воините, които са на Ваше подчинение – колкото повече воини имате, толкова по-скъпо ще Ви струва тяхната подготовка. Отчита се броят на воините във __всички__ Ваши градове, във всички мисии, поръчаните във всички сгради и войските във Възкресителницата. Ако нямате воини, цената на подготовката ще е равна на нула.\\
\\
Ресурсите, с които ще платите за подготовката, ще бъдат изписани от складовете на __владението__, което е избрано в падащия списък с владения в момента на потвърждаването. Ако се намирате в град , който няма достатъчно ресурси за целта, опитайте да отидете в друг град и да поръчате подготовката на воините оттам.
Ако в момента не разполагате с необходимите ресурси, за да платите, тогава можете да отложите подготовката за по-късно. Няма да можете да преминете към следващото ниво на __съответната __ наука, докато не подготвите воините си. Но може да има някои други науки, които очакват да ги изберете .\\
Можете да намалите цената на подготовката и като унищожите част от войските от този вид, който трябва да подготвите. \\
\\
!Скорост при добиване на знания
[{Image src='knowledge.png' align='left' }]
__Единиците знания__ се добиват в Алхимическите лаборатории на всички Ваши владения, тоест тя е ресурс, който се събира от всичките Ви владения. Колкото повече лаборатории имате, толкова по-бързо ще получавате знания.\\

Бързината, с която се получават знания, зависи и от : 
*Бонуса според [селището|Sectors], който може да се види в лабораторията на алхимика. Той е различен за всяка сграда.[{Image src='lab.png' align='center' }]
*Бонуса от [Древната магия|BlackPearl], който също се вижда в Лабораторията на алхимика. Различен е за всяка сграда. Ако бонусът действа, иконата за поръчване на услугата до скоростта на добив свети в зелено. 
[{Image src='lab2.png' align='center' }]
Или в командното меню на науките просто ще пише “Древната магия е активна” \\
Забележка: Тъй като бонусите за селище и  Древна магия са различни за различните сгради (скоростта на добив във сградата се умножава по бонуса и се закръглява до единица), за да получите цифрата, НЕ събирайте скоростите на добив на отделните сгради, за да ги умножите по бонуса. Цифрата ще е друга.\\
[{Image src='lab3.png' align='center' }]
*Наградата като бонус за куест. Ще се покаже в менюто на науките. Прибавя се към общия сбор. [{Image src='lab4.png' align='center' }]
\\
\\
\\
[Описание на науките|ScienceDescription] и [Специализациите|Spec].