Калкулаторът на боя може да се отвори:\\
\\
1. с бутона над гарнизона на собствения град; \\
2. с бутона над гарнизона от прозореца на шпионажа или шпионския отчет:\\
[{Image src='above_gar.png' align='center' }]
3. от прозореца на мисиите, като кликнете върху атакуващата мисия:\\
[{Image src='ataka.png' align='center' }]
\\

За да получите възможност да изчислите резултатите от боя, можете да си купите 100, 1000 или 5000 калкулации на боевете. Колкото повече калкулации наведнъж си купувате, толкова по-малко струва всяка една от тях.\\
 [{Image src='calcul.png' align='center' }]
\\
1. При извикване на Калкулатор от свое владение, играчът по подразбиране е в ролята на __отбраняващ се __и в Калкулатора се вписват:\\
* войските от текущото му владение\\
* съюзниците, които се намират във владението\\
* Защитните съоръжения \\
* % Отстъпленията на всички играчи. \\
\\
\\
2.При извикване на Калкулатора по време на шпиониране на чуждо владение при достатъчно ниво на шпионаж в него автоматично влизат в ролята на __защитник __:\\
* Сумата гарнизон + убежище,\\
* % Отстъплението на всички играчи,\\
* съюзниците, \\
* Защитните съоръжения в шпионираното владение. \\
\\
Шпиониращият или запознаващият се с доклада играч влиза в ролята на __атакуващ__. \\
За него се вписват:\\
* своят гарнизон + убежището във владението, откъдето играчът шпионира.\\
\\
Играчът може да променя каквито иска данни. Ако той избере от падащото меню друго свое владение, тогава неговите войски ще се променят в присъстващи в това владение. \\
\\
\\
3.При извикване на Калкулатора от прозореца на мисиите, се изписват войските на __атакуващия __и неговите съюзници, и войските на __защитаващия се __играч:\\
* гарнизон + убежище, \\
* Защитните съоръжения, \\
* намиращите се във владението или пристигащи към момента на боя в атакуваното владение съюзнически войски на защитника,\\
* % Отстъпленията на всички играчи. \\
\\
Цветът на играча и на неговите съюзници е зелен, а на противника и на неговите съюзници - червен. \\
\\
\\
Допълнително се изчисляват: \\
* загубите на всички играчи в юнити;\\
* Сумарната стойност на загубите (в злато по среднопазарен курс) на всеки играч на атакуващия и всеки играч на бранителя;\\
* колко и какви видове ресурси заграбва атакуващият (ако е победил);\\
* колко струват заграбените ресурси в златен еквивалент;\\
* печалбата в злато за атакуващия (заграбено – (минус) загуби). Ако резултатът е положителен, значението е със знак «+», ако е отрицателен, то е със знак «-». \\
* Колко още войски биха могли да възкресят лечителите, ако имаха кого да възкресяват и ако нямаше да бъдат използвани препятстващи за възкресяване ефекти от заклинания или артефакти (например, [Амулет на некроманта от 4 ниво|Artefacts]).\\
\\
Боят се изчислява като средно изражение въз основа на 30 симулации и реалният резултат от него може да е различен.\\
\\
Изчислението на боя може да бъде запазено и изпратено на друг играч.