[{Image src='39.png' align='left'}]
За грабеж създавайте носачи, само те имат Капацитет. \\
За грабеж са достъпни 50% от ресурсите на банката и пазара, които не са защитени със скривалища.\\
 От достъпните ресурси Вашите носачи могат да отнесат всичко, за което им стига Капацитетът.\\
 \\
Защитникът допълнително губи 10%  ресурси от заграбеното.
Ако атакуващият е член на клан,  тези 10% се трупат в [Склада на клана|Clan_warehouse].