SMS

1.Изберете начин на плащане "SMS".

2.Изберете тарифа.

3. Въведете номер на своя мобилен телефон.


4. Следвайте инструкция на платежната система.