Fortification_kz

Укрепление


Убива преди битка известен брой вражески войници.
Броят на загиналите се разпределя пропорционално на броя юнити в групата, без разлика на тяхната сила и ниво (изключение правят наемниците).
Дава освен това бонус към защитата на Гарнизона. Не дава към слотовете на Помагачи.

Ниво
Убива,
кол-во юнити
Бонус към защитата
на гарнизона
1 2 500 25 000 5 000 0 0 300+3
2 5 000 50 000 15 000 750 0 900+4
3 25 000 100 000 45 000 2 500 0 1 200+5
4 50 000 200 000 135 000 15 000 0 1 500+6
5 100 000 300 000 300 000 30 000 0 1 800+7
6 200 000 400 000 400 000 45 000 125 2 400+11
7 300 000 500 000 500 000 60 000 250 3 000+15

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък