Мисия __Наблюдение __позволява да се наблюдава движението на  чуждите отреди (да се направи моментна снимка на прозореца на мисиите на дадено владение).
Инициирането на мисия се извършва от менюто на  Картата на кралството, като се кликне върху някое чуждо владение.
[{Image src='nabl.png'  align='center' }]

__
За да може да се изпрати мисия, е необходимо:__
* да има пророци (тренират в сграда [Кула на пророците|Buildings])
* да има достатъчен радиус на действие за пророците съгласно [науката|ScienceDescription] 
* да има отворена порта или тунел във Вашето владение
\\

__Прозорец на изпращане.__ Вие сами избирате броя на изпращаните Пророци.
В падащото меню за избор на владение, от което се извършва изпращането, можете да изберете което и да е свое владение. \\

«Наблюдението» не е мисия в пълния смисъл на думата, не се отразява в списъка на мисиите и за него не важи ограничението за броя на мисиите. Действието протича мигновено.\\
\\
При наблюдението се провежда __бой __между __пророците __ на играча и __огледалата __ на противника.
Ако вашите пророци са повече от огледалата на противника, Вие получавате възможност да прегледате копието на прозореца на мисиите на играча, където фигурират мисиите, засягащи само наблюдаваното в момента владение.\\
По-нататък - всяко огледало с 30% вероятност убива 1 пророк. Всеки пророк с 1% вероятност убива 1 огледало.\\
\\
Докладът от наблюдението може да  се запази в съобщенията.
\\