Всяка раса има 8 вида войски. Освен изброените раси има и една по-специална NPC - Чудовища.\\
\\
__1. Как да подготвяте войските си__\\
\\
Обучението на всеки вид войска е предмет на съответната военна [наука|ScienceDescription], която трябва да изучите.\\

Едва след това можете да строите военни [сгради|Buildings] и да обучавате в тях войските си.\\
\\
След като се обучат, войските отиват в __гарнизона __и пазят Вашия град. В случай на опасност можете да ги скриете в __Убежището__, ако сте усвоили съответната наука. Войските не се сражават, докато са в убежището.\\
[{Image src='gar.jpg' align='center' }]
\\
По време на престоя си в гарнизона или Убежището, войниците получават __Надница __в злато. Надницата, която им се полага, е посочена в [Кметството|Buildings]. Ако във владенията няма достатъчно злато, войниците започват постепенно да __дезертират__.\\
На час дезертират 0,5% от юнитите, останали без заплата(0,005 юнити).\\
НАПРИМЕР:\\
Ако нямате злато и в Мината Ви има един юнит, той ще поиска да дезертира едва след 200 часа.\\
\\
__Когато войските тръгват __ на бойна или невоенна мисия, им се плаща двойна надница (за отиване и връщане).\\
В сметката влиза и коефициентът за продължителност на мисията.\\
За Продължителна - 1\\
За Нормална - 1,25\\
За Ускорена - 1,5\\
За Кратка - 2 \\
\\
НАПРИМЕР: Ако 465 носачи със заплата 0,1 на час (0,1/3600 за секунда) тръгват на кратка мисия с продължителност 1:04:44 (3884 секунди), то формулата за надницата, която ще получат, е :
\\ 465 * 0,1/3600 * 2* 3884 *2 = 200,67 ~201\\
\\
\\
__Автоматично набиране на войски.__\\
Услугата за автоматично набиране на войски може да бъде получена като награда за куест.\\
При активиране на тази услуга, във военните сгради се появява бутон “Включи автоматично набиране”. \\
Чакащите наборници са максимален брой, ако във владенията има достатъчно ресурси и население. \\
Когато те свършат, сградата автоматично се изпълва с нови. \\
\\
\\
__Ускоряване на войсковата подготовка__\\
Услугата по ускоряване на войсковата подготовка може да бъде получена за куест.\\
Максималното значение на ускоряването на тренировката на войските = 90%, над това число бонусите се орязват. Тогава % се оцветява в жълто.\\
[{Image src='unit_time_limit.png' align='center' }]

\\
\\
[2. Названия на юнитите|UnitDescription]\\
\\
[3. Параметри на юнитите|UnitParametrs]\\
\\