Всяка раса има 8 вида войски. Освен изброените раси има и една по-специална NPC - Чудовища.

1. Как да подготвяте войските си

Обучението на всеки вид войска е предмет на съответната военна наука, която трябва да изучите.

Едва след това можете да строите военни сгради и да обучавате в тях войските си.

След като се обучат, войските отиват в гарнизона и пазят Вашия град. В случай на опасност можете да ги скриете в Убежището, ако сте усвоили съответната наука. Войските не се сражават, докато са в убежището.


По време на престоя си в гарнизона или Убежището, войниците получават Надница в злато. Надницата, която им се полага, е посочена в Кметството. Ако във владенията няма достатъчно злато, войниците започват постепенно да дезертират.
На час дезертират 0,5% от юнитите, останали без заплата(0,005 юнити).
НАПРИМЕР:
Ако нямате злато и в Мината Ви има един юнит, той ще поиска да дезертира едва след 200 часа.

Когато войските тръгват на бойна или невоенна мисия, им се плаща двойна надница (за отиване и връщане).
В сметката влиза и коефициентът за продължителност на мисията.
За Продължителна - 1
За Нормална - 1,25
За Ускорена - 1,5
За Кратка - 2

НАПРИМЕР: Ако 465 носачи със заплата 0,1 на час (0,1/3600 за секунда) тръгват на кратка мисия с продължителност 1:04:44 (3884 секунди), то формулата за надницата, която ще получат, е :
465 * 0,1/3600 * 2* 3884 *2 = 200,67 ~201


Автоматично набиране на войски.
Услугата за автоматично набиране на войски може да бъде получена като награда за куест.
При активиране на тази услуга, във военните сгради се появява бутон “Включи автоматично набиране”.
Чакащите наборници са максимален брой, ако във владенията има достатъчно ресурси и население.
Когато те свършат, сградата автоматично се изпълва с нови.


Ускоряване на войсковата подготовка
Услугата по ускоряване на войсковата подготовка може да бъде получена за куест.
Максималното значение на ускоряването на тренировката на войските = 90%, над това число бонусите се орязват. Тогава % се оцветява в жълто.2. Названия на юнитите

3. Параметри на юнитите

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
gar.jpg 108.1 kB 1 07-Sep-2010 17:39 Administrator
jpg
unit_time_limit.jpg 49.4 kB 2 05-Jan-2011 11:23 Administrator
png
unit_time_limit.png 22.0 kB 1 27-Mar-2012 16:03 Administrator
« This page (revision-22) was last changed on 27-Mar-2012 16:03 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3