В таблиците за стойностите на войските по нива е посочено какви количества ресурси и население отиват за подготовка на войските.\\
Рейтингът в таблицата означава стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки\\
Параметърът Защита при всички войски първоначално е 0.\\
\\
%%tabbedSection
%%tab-Войските_на_играчи
__Носач __
|[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Капацитет
|	1|   0|	8|	0,1|	3|	25|	|	|	2|	78 |50 (Рицари:100)	
|	2|	0|   12|	0,1|	4|	12|	4|	|	3|	96 |50 (Рицари:100)
|	3|	0|   15|	0,1|	5|	|	6|	1|	4|	110| 50 (Рицари:100)
|	4|	0|   20|	0,1|	10|	|	8|	1|	4|	143| 50 (Рицари:100)
\\


__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1| 2 - 3|   10|		0,2|	5|	60|	|	|	10|	185
|	2| 4 - 6|   15|		0,3|	7|	67|	8|	|	15|	320
|	3| 6 - 8|   25|		0,4|	10|	|	12|	15|	25|	493
|	4| 10 - 12|  30|		0,4|	15|	|	15|	20|	25|	645
\\
__Конник __
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг            
|	1| 3 - 4|	15|		0,2|	13|	85|	|	|	15|	268
|	2| 5 - 7|	25|		0,4|	19|	|	31|	|	25|	453
|	3| 8 - 10|	35|		0,6|	26|	|	42|	2|	35|	656
|	4| 10 - 12|	40|		0,6|	35|	|	45|	3|	35|	728
              
\\
__Летящ__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1| 4 - 6|	20|		0,3|	16|	118|	|	|	20|	370
|	2| 8 - 10|	30|		0,5|	20|	|	42|	|	30|	608
|	3|10 - 12|   40|		0,7|	27|	|	49|	3|	40|	776
|	4|14 - 16|   60|		0,7|	40|	|	40|	10|	40|	810
           
\\
__Стрелец__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Икономически\\сървър[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Икономически\\сървър[{Image src='health.png'align='center'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Икономически\\сървър[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Рейтинг
|	1|25 - 35| 15 - 25|   6|	 10|	0,4|	16|	158|	|	|	6|	10|	490
|	2|35 - 45| 20 - 30|  10|	 15|	0,7|	26|	168|	15|	|	10|	15|	740
|	3|45 - 55| 30 - 40|  15|	 20|	0,9|	33|	|	22|	32|	15|	20|	1013
|	4|50 - 60| 35 - 45|  15|	25|	0,9|	35|	|	25|	35|	15|	20|	1120
               
\\
__Лечител__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Възкресява
|	1| 0 - 1|   10|	3,0|	25|	|	200|	35|	10|	3560|1 (Елфи:2)
|	2|   1|   15|	4,6|	35|	|	300|	45|	15|	5180|2 (Елфи:3)
|	3| 1 - 2|   20|	6,1|	50|	|	400|	60|	20|	6910|3 (Елфи:4)
|	4| 1 - 2|   20|	6,1|	60|	|	450|	70|	20|	7830|4 (Елфи:5)
\\

__Наемник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1| 3 - 5 (Демони:5-7)|1|		0,1|	75|	|	|	|	1|	75
|	2| 5 - 7 (Демони:8-10)|1|		0,1|	90|	|	|	|	1|	90
|	3|7 - 9 (Демони:11-13)|1|		0,1|	105|	|	|	|	1|	105
|	4|8 - 10 (Демони:12-14)|1|		0,1|	120|	|	|	|	1|	120
        
\\
__Магьосник__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Намалява щетите от кули и магически кули 
|	1|   3|    5|   2,1|	 80|	|	|	107|	 5|	2327|10 (Тъмни елфи:20)
|	2|	4|   10|	2,9|	118|	|	|	150|	10|	3268|20 (Тъмни елфи:40)
|	3|	5|   15|	3,9|	190|	|	|	200|	15|	4390|30 (Тъмни елфи:60)
|	4|	8|   20|	3,9|	250|	0|	0|	250|	15|	5500|40 (Тъмни елфи:80)

/%

%%tab-Чудовища
\\
Параметри "Атака" и "Здраве" при Чудовищата са същите, както при войските на играчите.\\
\\
__Носач__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Рейтинг ||Капацитет
|	1|  		25|	0|	0|	0|	2 |25| 100	
|	2|		25|	0|	0|	0|	3 |25| 160 
|	3|		1|	0|	0|	0|	4 |1| 200 
\\


__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1|    	50|	1|	0|	0|	10|53
|	2|    	50|	1|	0|	0|	15|53
|	3|       5|	0|	0|	0|	25|5
\\
__Конник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг            
|	1| 	75|	1|	0|	0|	15|78
|	2| 	75|	0|	0|	0|	25|75
|	3| 	6|	0|	0|	0|	35|6
              
\\
__Летящ__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1| 	100|	1|	0|	0|	20|103
|	2| 	100|	0|	0|	0|	30|100
|	3|	7|	0|	0|	0|	40|7
           
\\
__Стрелец__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1|	100|	1|	0|	0|	6 |103
|	2|	100|	0|	0|	0|	10|100
|	3|	10|	0|	0|	0|	15|10
               
\\
__Лечител__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1| 	80|	0|	2|	0|	10|108
|	2| 	50|	0|	3|	0|	15|92
|	3| 	5|	0|	5|	0|	20|75
\\

__Наемник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1|	10|	0|	0|	0|	1|10
|	2|	10|	0|	0|	0|	1|10
|	3|	1|	0|	0|	0|	1|1
        
\\
__Магьосник__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
|	1|  	 80|	0|	0|	1|	 5|101
|	2|	50|	0|	0|	1|	10|71
|	3|	2|	0|	0|	2|	15|44
    \\
/%
%%tab-Чудовища_от_кланов_замък
\\
__Носач__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Капацитет
|	1|   0|	8|	0,1|	 6|	50|	 |	 |	2|	 100	
|	2|	0|   12|	0,1|	 8|	24| 	 8|	 |	3|	 160
|	3|	0|   15|	0,1|	10|	 |	12|	2|	4|	 200
|	4|	0|   15|	0,1|	10|	 |	12|	2|	4|	 200
\\


__Воин__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|  2 - 3|   10|		0,2|  10|	120| 	  |	 |	10	
|	2|  4 - 6|   15|		0,3|  14|	134|	 16|	 |	15	
|	3|  6 - 8|   25|		0,4|	20|	  |	 24|	30|	25	
|	4|  6 - 8|   25|		0,4|	20|	  |	 24|	30|	25	
\\
__Конник__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]            
|	1| 3-4|	    15|		0,2|	26|	170|	|	|	15
|	2| 5-7| 	25|		0,4|	38|	|	62|	|	25
|	3|8-10|     35|		0,6|	52|	|	84|	4|	35
|	4|8-10|     35|		0,6|	52|	|	84|	4|	35
              
\\
__Летящ__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1| 4 - 6|	20|		0,3|	32|	236|	 | 	 |	20
|	2| 8 - 10|	30|		0,5|	40|	  |	84| 	 |	30
|	3|10 - 12|   40|		0,7|	54|	  |	98|	6|	40
|	4|10 - 12|   40|		0,7|	54|	  |	98|	6|	40
           
\\
__Стрелец__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|25 - 35|   6|	0,4|	32|	316|	 |	|	 6
|	2|35 - 45|   10|	0,7|	52|	336|	30|	|	10
|	3|45 - 55|   15|	0,9|	66|	|	44|	64|	15
|	4|45 - 55|   15|	0,9|	66|	|	44|	64|	15
               
\\
__Лечител__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Възкресява
|	1| 0 - 1|   10|	3,0|	50|	|	400|	70|	10|	1 
|	2| 1 - 1|   15|	4,6|	70|	|	600|	90|	15|	2 
|	3| 1 - 2|   20|	6,1|  100|	|	800|  120|	20|	3 
|	4| 1 - 2|   20|	6,1|  100|	|	800|  120|	20|	3 
\\

__Наемник__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1| 3 - 5 |1|		0,1|  150|	|	|	|	1
|	2| 5 - 7 |1|		0,1|	180|	|	|	|	1
|	3| 7 - 9 |1|		0,1|	210|	|	|	|	1
|	4| 7 - 9 |1|		0,1|	210|	|	|	|	1
        
\\
__Магьосник__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Надница||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Намалява щетите от кули и магически кули
|	1|   3 - 3|    5|  2,1|	160|	0|	0|	214|	 5|	10 
|	2|	4 - 4|   10| 	2,9|	236|	0|	0|	300|	10|	20 
|	3|	5 - 5|   15|	3,9|	380|	0|	0|	400|	15|	30 
|	4|	5 - 5|   20|	3,9|	380|	0|	0|	400|	15|	30 
    \\

\\
\\
\\
\\
/%
/%
__За миньорски сървър__ максимално възможно намаляване на __надницата__ за войската е -99,08%:\\
 Основната надница може да се намали със 86% с помощта на науката Хазна.\\
 Останалите 14% може да се намалят с още 80% с помощта на различни артефакти и заклинания. Получаваме още -11,2%%.\\
 Освен това с помощта на Древната магия останалата надница може да се намали с още 67%, получаваме още -1,88%.  
 Общо минус към надницата: (-86%)+(-11,2%)+(-1,88%) = -99,08%%
\\
\\ 
__Пример__: \\
Да допуснем, че надницата за цялата войска е 20000 злато в час. С помощта на науката Хазна, изучена до 12 ниво, основната надница се понижава със 86%. 20000-86%(17200)=2800.\\
После с помощта на артефакти, навици и заклинания основната надница може да се понижи с още 80%. В този случай 2800-80%(2240)=560.
С помощта на Древната магия 560 се намаляват с още 67%. 560-67%(375)=185.
\\
И така, в сума получаваме максимално възможно понижаване на надницата на войската с 99,08% - 185 злато в час вместо 20000.
\\

\\

Виж също:\\
[Названия на юнитите|UnitDescription]\\
[Подготовка на юнитите|Units]\\
\\