В таблиците за стойностите на войските по нива е посочено какви количества ресурси и население отиват за подготовка на войските.
Рейтингът в таблицата означава стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки
Параметърът Защита при всички войски първоначално е 0.

Носач
Надница
РейтингКапацитет
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Рицари:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Рицари:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Рицари:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Рицари:100)

Воин

Надница
Рейтинг
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Конник
Надница
Рейтинг
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Летящ
Надница
Рейтинг
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Стрелец
Икономически
сървър
Икономически
сървър
Надница
Икономически
сървър
Рейтинг
125 - 35 15 - 25 6 10 0,4 16 158 6 10 490
235 - 45 20 - 30 10 15 0,7 26 168 15 10 15 740
345 - 55 30 - 40 15 20 0,9 33 22 32 15 20 1013
450 - 60 35 - 45 15 25 0,9 35 25 35 15 20 1120

Лечител
Надница
РейтингВъзкресява
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Елфи:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Елфи:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Елфи:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Елфи:5)

Наемник

Надница
Рейтинг
1 3 - 5 (Демони:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Демони:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Демони:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Демони:12-14)1 0,1 120 1 120

Магьосник
Надница
РейтингНамалява щетите от кули и магически кули
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Тъмни елфи:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Тъмни елфи:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Тъмни елфи:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Тъмни елфи:80)


Параметри "Атака" и "Здраве" при Чудовищата са същите, както при войските на играчите.

Носач
Рейтинг Капацитет
1 25 0 0 0 2 25 100
2 25 0 0 0 3 25 160
3 1 0 0 0 4 1 200

Воин

Рейтинг
1 50 1 0 0 1053
2 50 1 0 0 1553
3 5 0 0 0 255

Конник
Рейтинг
1 75 1 0 0 1578
2 75 0 0 0 2575
3 6 0 0 0 356

Летящ
Рейтинг
1 100 1 0 0 20103
2 100 0 0 0 30100
3 7 0 0 0 407

Стрелец
Рейтинг
1 100 1 0 0 6 103
2 100 0 0 0 10100
3 10 0 0 0 1510

Лечител
Рейтинг
1 80 0 2 0 10108
2 50 0 3 0 1592
3 5 0 5 0 2075

Наемник

Рейтинг
1 10 0 0 0 110
2 10 0 0 0 110
3 1 0 0 0 11

Магьосник
Рейтинг
1 80 0 0 1 5101
2 50 0 0 1 1071
3 2 0 0 2 1544


Носач
Надница
Капацитет
1 0 8 0,1 6 50 2 100
2 0 12 0,1 8 24 8 3 160
3 0 15 0,1 10 12 2 4 200
4 0 15 0,1 10 12 2 4 200

Воин

Надница
1 2 - 3 10 0,2 10 120 10
2 4 - 6 15 0,3 14 134 16 15
3 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25
4 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25

Конник
Надница
1 3-4 15 0,2 26 170 15
2 5-7 25 0,4 38 62 25
38-10 35 0,6 52 84 4 35
48-10 35 0,6 52 84 4 35

Летящ
Надница
1 4 - 6 20 0,3 32 236 20
2 8 - 10 30 0,5 40 84 30
310 - 12 40 0,7 54 98 6 40
410 - 12 40 0,7 54 98 6 40

Стрелец
Надница
125 - 35 6 0,4 32 316 6
235 - 45 10 0,7 52 336 30 10
345 - 55 15 0,9 66 44 64 15
445 - 55 15 0,9 66 44 64 15

Лечител
Надница
Възкресява
1 0 - 1 10 3,0 50 400 70 10 1
2 1 - 1 15 4,6 70 600 90 15 2
3 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3
4 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3

Наемник

Надница
1 3 - 5 1 0,1 150 1
2 5 - 7 1 0,1 180 1
3 7 - 9 1 0,1 210 1
4 7 - 9 1 0,1 210 1

Магьосник
Надница
Намалява щетите от кули и магически кули
1 3 - 3 5 2,1 160 0 0 214 5 10
2 4 - 4 10 2,9 236 0 0 300 10 20
3 5 - 5 15 3,9 380 0 0 400 15 30
4 5 - 5 20 3,9 380 0 0 400 15 30

За миньорски сървър максимално възможно намаляване на надницата за войската е -99,08%:
Основната надница може да се намали със 86% с помощта на науката Хазна.
Останалите 14% може да се намалят с още 80% с помощта на различни артефакти и заклинания. Получаваме още -11,2.
Освен това с помощта на Древната магия останалата надница може да се намали с още 67%, получаваме още -1,88%. Общо минус към надницата: (-86%)+(-11,2%)+(-1,88%) = -99,08

Пример:
Да допуснем, че надницата за цялата войска е 20000 злато в час. С помощта на науката Хазна, изучена до 12 ниво, основната надница се понижава със 86%. 20000-86%(17200)=2800.
После с помощта на артефакти, навици и заклинания основната надница може да се понижи с още 80%. В този случай 2800-80%(2240)=560. С помощта на Древната магия 560 се намаляват с още 67%. 560-67%(375)=185.
И така, в сума получаваме максимално възможно понижаване на надницата на войската с 99,08% - 185 злато в час вместо 20000.


Виж също:
Названия на юнитите
Подготовка на юнитите

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
attack.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 18:35 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 07-Sep-2010 18:30 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 07-Sep-2010 18:30 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
health.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 18:35 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 07-Sep-2010 18:30 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 07-Sep-2010 18:38 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 07-Sep-2010 18:33 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 19:29 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:37 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 07-Sep-2010 18:30 Administrator
« This page (revision-65) was last changed on 11-Sep-2019 12:36 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3