В Подземието можете да намерите както външните, така и подземни владения - Казарми.Външните владения може да се открие както при проучването на Кралството, така и при проучването на Подземието и ще бъдат видими и в двете клетки.

Казарми може да се открие само при проучването на Подземието.

За да изпратите проучватели в Подземието, отворете Експедиционен корпус и поставете отметка Подземиета до координатите на клеткатаНе можете да изпращате мисия от други градове. Подземните мисии могат да се изпращат само чрез Рудник, Мина или Столицата.

Ето защо, когато се опитвате да изпратите проучвателя до Подземието от неподходящо владение ще видите известие:В Подземието има наказание за продължителността на всички подземни мисии - плюс 25%.
Можете временно да премахнете наказанието "+ 25%" с Турнирна услуга

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
b7699-clip-339kb (1).png 1,674.2 kB 1 31-Mar-2020 12:26 Administrator
png
expl.png 163.7 kB 1 31-Mar-2020 13:20 Administrator
png
pitsch.png 21.9 kB 1 31-Mar-2020 13:11 Administrator
png
underexp.png 58.5 kB 1 31-Mar-2020 13:11 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 30-Apr-2020 10:49 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3