Светът на игрите е разделен на две нива - наземно и подземно. Всяка клетка на Подземието дублира всяка клетка от земното царство и също има еднакви координати, маркирани #
Например Царство 36-12 съответства Подземие 36-12#.

Докато сте в Кралството, кликнете върху бутона за навигация:

Веднага попадате в Подземието:

Можете да се върнете в Кралството със същия бутон.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
b7699-clip-339kb (1).png 1,674.2 kB 1 31-Mar-2020 12:25 Administrator
png
navi (1).png 129.9 kB 1 31-Mar-2020 12:25 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 31-Mar-2020 12:26 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3