Слисване#

Ако даден герой е загубил боя, той остава „Слисан”, дори да са му останали войски. При това портретът му почервенява и черепът започва да се вижда. Героят няма да участва в следващи боеве, докато слисването не му мине.

Ако героят помагач е изгубил боя, той остава „Слисан” във владението на помагачите. Той ще се върне заедно с всички войски при завръщането на мисията.

Слисаният герой се държи като в скривалище, но артефактите върху куклата на героя не могат да бъдат местени.

Слисаният герой остава в гарнизона до ръчното му преместване в убежището, а при помагачите - до отзоваването или изтичането на времето на мисията, дори ако всичките му войски са убити. Слисаният герой не може да бъде изпращан на мисия.
При слисания герой пасивните навици и заклинания не действат.
При слисания герой маната не се възстановява.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
upset.jpg 35.3 kB 1 14-Mar-2012 19:06 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 21-Jan-2013 17:19 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3