Гробница е специален вид на владение на чудовища, в което са скрити магическите Рецепти.

Тези владения се появяват на картата на Поземието по случаен начин. Само Сюзерените могат да ги намерят с помощта на проучвателите им.В гарнизона във владението се намира армията на чудовища възглавявана от герой-чудовище. В момента на появяването на нова Гробница еднин от възможни рецепти се генерира в чантата на героя и по случаен начин. При успешна атака срещу Гробница инициаторът на мисията взема рецепта, ако вече е изучил науката Алхимия от третото ниво и в чантата на неговия герой има дори един свободен слот. Продължителност на живота на Гробница е 72 часа или докато тя не е разрушена.

В момента на изпращането на атака срещу Гробница армиите на чудовища от най-близките Гробници могат да се притекат на помощ. При това гарнизонът във владението, откъдето излезе мисията Помагачи, не се променя. Броят на изходящите мисии Помагачи в Гробница не е ограничен, а броят на входящите мисии е под две.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Гробница.png 1,016.9 kB 1 30-Mar-2020 12:34 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 30-Mar-2020 12:41 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3