Званието на даден играч може да се види, като натиснете бутона Информация в менюто на владението върху картата на кралството или в [рейтинга|Rating].\\
\\
Играчи с по-ниско звание могат да атакуват __градове __на играчи и владения на Чудовища (Руини) с по- високо звание. \\
В миньорския и икономическия сървър не можете да нападате __градове __на играчи и руини на Чудовища, които имат по-ниско звание от Вашето. \\
\\
__В играта е достъпна функция на ОТЪМЩЕНИЕ.__ Ако вашият град е нападнат от играч с по-ниско звание, тогава имате еднократна възможност да си отмъстите от момента на атаката, атакувайки всеки град на нападателя в рамките на 24 часа. \\
 \\
ВНИМАНИЕ! За __мините __и __рудниците __правилото за званията не важи. Играч с всякакво звание може да атакува Мини и Рудници от всякакво ниво.\\
\\
След като играчът придобива определено звание, върху неговата Столица се налага временното [заклинание "Жал"|SpellName].\\
В миньорските и икономическите сървъри — след придобиването на званието Сюзерен. 

\\
__Система на званията__. \\
||  Звезди     || Звания   || От, брой Точки_Звания 
|[{Image src='star.png' align='left' }]| Оръженосец| 0 
|[{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }]|Капитан | 60 000 000 
|[{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }]|Магистър |125 000 000 \\
|[{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }]|Маршал | 350 000 000 
|[{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }][{Image src='star.png' align='left' }]|Сюзерен | 650 000 000 

 __Точки_Звания__ = [Общ_Рейтинг|Rating] + ([Рейтинг_Мощ на_Армията|Rating] * Коефициент)\\
\\
Коефициент = 80.\\
За да видите, колко рейтинг прибавя всеки юнит, кликнете [тук|UnitParametrs].\\
\\
За да видите колко точки рейтинга ви остават до следващото звание, погледнете най-горния ред в прозореца на Рейтинга.[{Image src='title.png' align='center' }]

\\
__Атака срещу градовете на другите играчи и на Чудовищата__: При атака срещу град или Руини съответствието между званието на играча и това на владението се проверява само след предприемане на атака. След като атаката е предприета, промяната на званието на играча не влияе по никакъв начин върху резултата от грабежа. \\
Собствените отреди, включили се към дадена мисия от други владения, дори след промяна на званието действат според правилата, които важат за мисията инициатор.\\
\\
\\
__Атака от страна на руините__:
Може да има вариант, когато руина напада играч със званието, различно от нейното.\\
Чудовищата избират жертвата и проверяват званието на играча в момента, когато планират атаката си.\\
След планирането на атаката и до момента, в който Чудовищата излизат от руините, минава известно време, през което званието на играча може да се промени.
\\
\\