Стоунхенджът е специален вид на владението на чудовища, в което се пазят магически Руни.

Тези владения се появяват на картата на света по случаен начин. Само Сюзерените могат да ги намерят с помощта на проучвателите им.В гарнизона във владението се намира армията на чудовища възглавявана от герой-чудовище. В момента на появяването на нов Стоунхендж една от девет възможни руни се генерира в чантата на героя му по случаен начин. При успешна атака срещу Стоунхендж инициаторът на мисията взема руната, ако вече е изучил науката Алхимия от второто ниво и в чантата на неговия герой има дори един свободен слот. Продължителност на живота на Стоунхендж е 72 часа или докато той не е разрушен.

В момента на изпращането на атака срещу Стоунхендж армиите на чудовища от най-близките Стоунхенджи могат да се притекат на помощ. При това гарнизонът във владението, откъдето излезе мисията Помагачи, не се променя. Броят на изходящите мисии Помагачи в Стоунхендж не е ограничен, а броят на входящите мисии е под две.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
stonehenge.png 474.0 kB 1 03-Feb-2015 16:22 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 11-Feb-2015 18:52 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3