Ваше величество! Отначало Вие имате само един град – той е Столица на Вашите бъдещи владения. В града има вече Кметство, Стена със затворена Порта и известно количество Ресурси.Продължи>>>

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Start1.png 1,727.7 kB 1 04-Apr-2012 17:28 Administrator
« This page (revision-9) was last changed on 04-Apr-2012 17:28 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3