!Книга на заклинанията
Как се отваря Книгата:\\
* Кликнете върху портрета на героя. Това е един от табовете в дясната част от прозореца на героя.  \\
* За да извикате Книгата на заклинанията, трябва да кликнете върху поле или владение в кръговото меню на кралството.\\
\\
!Как заклинанията влизат в книгата на заклинанията
Заклинанията дават [свитъци|Scrolls] и активни [навици|Skills]. \\
* Заклинания срещу навици\\
Появяват се в книгата на  заклинанията, след като бъде проучен съответният навик на героя.\\
* Заклинания срещу свитъци\\
Когато свитъците бъдат сложени в чантата на героя, съответните заклинания влизат в книгата на заклинанията.\\
До пиктограмата на свитъка в книгата на заклинанията се показва броят на заклинанията, който е равен на броя на предметите с дадено название и едно ниво в чантата на героя. \\
Заклинания с едно и също название, но от различни нива имат различни пиктограми.
След отправяне на заклинанието предметите от чантата изчезват.\\
Герой от което и да било ниво може да използва свитък от което и да било ниво. \\
\\
!Как се отправя заклинание
Има два начина:\\
1. Двойно кликване върху картинката в командата на заклинания. \\
2. Кликнете един път върху картинката и след това натиснете бутона „Създай“ в командата на заклинания.\\
\\
__Ако едно и също заклинание се отправя два пъти__\\
Отправените заклинания от едно и също ниво не се сумират. Те се заместват  със заклинанията от същото или по-високо ниво. Заклинанията от по-ниско ниво – не се  създават.\\
\\
Едновременно отправяне на няколко заклинания може да се извърши по време на боя. Еднакви заклинания на няколко съюзници в атака или отбрана, действащи върху противника или съюзника, се сумират.\\
Заклинания инфекции се заместват със заклинания инфекции от същото или по-високо ниво.\\
\\
__На кого не действат/ кой не може да използва__ \\
Заклинанията не действат на юнитите и героите,  които се намират в скривалището. \\
Героят не може да отправя заклинания, ако се намира зад затворени порти/тунел и не може да стане получател на чуждо заклинание. \\
Героят е неуязвим за заклинания по време на мисия, включително ако се намира в съюзническо владение с мисия „Помагачи” .\\
\\
\\
__Параметри на заклинанията:__\\
* Ниво на заклинанието\\
* Количество изразходвана мана (Всички заклинания изискват мана) \\
* [Време за подготовка на заклинанието|Cooldown] след използването му \\
* Някои заклинания имат определено време на действие\\
След отправянето към град/герой на заклинание със срок на действие, за този срок на действие върху града/героя се появява малка пиктограма  [на отправеното заклинание|Casts]. Ако заклинанието е отправено към играч, пиктограмата ще се появи в долната част на града.\\
* Цел на отправянето\\
* Цел на въздействието  \\

\\
Заклинанията могат да действат моментално или продължително. Носител на тяхното въздействие може да бъде свой/чужд/съюзнически (от клана) герой, свое/чуждо/съюзническо (от клана) владение (по-нататък „съюзнически” ще означава и „от клана”). \\
Например, носител на заклинание е някое Ваше владение, където идват вражески войски, и тогава заклинанието започва да им действа. Заклинанията не действат върху [слисан|UPSET] герой.\\