Ако в описанието на заклинанието не е посочен __Радиус__, значи Радиус = Текущо кралство.\\
\\
ПРИМЕР: даден герой има навика „Око на изследовател”, който дава възможност да му отправите заклинание. \\
Тук се има предвид кралството, в което се намира героят. Тоест "Моментално изследване на избрано поле в текущото кралство".\\
[{Image src='zakl.jpg' align='center' }]\\
\\
\\
Ако __Носител __ на заклинанието = Герой, тогава:\\
за да може заклинанието да има ефект, героят трябва да се намира в гарнизона на владението, към което се отправя заклинанието.\\
\\
\\
Заклинанието __"Неподвижни духове"__. \\
Уточнение: След отправяне на заклинанието, точките на погребаните атакуващи във владението се нулират.\\
\\
\\
Заклинанието __"Безстрашие"__.\\
Уточнение: Действа на заклинанията "__Страх__", "__Ужас__" и "__Жал__"\\
Не действа на заклинанията "Предпазливост в защитата" и " Предпазливост в нападението"\\
\\
\\
Заклинанието __"Жертва"__.\\
Превръща войските в ресурси: до 70% от цената на избраните войски могат да се превърнат в ресурси по средна пазарна цена.\\
\\
\\
Заклинанието __"Истинско зрение"__ позволява да вижда истински атаки срещу текущо владение, включително скрити с помоща на заклинанията "Мъглен фантом" и "Маскиране на армията".\\
\\
Заклинанието __"Анабиоза"__ - почти всички негови ефекти действат на този град, срещу който беше отправено заклинанието. Изключение: наука спира да се изучава във всички владения.\\
\\
Заклинанието __ "Некромансия" __ превръща убити войски в наемници, при това не повече от 30% от общите убити войски от двете страни могат да бъдат превърнати.\\
\\
\\
Заклинанията с ефект, който накарва да отстъпва част от вражеските войски ( "__Див ужас__", "__Ужас__" и "__Жал__") не се сумират при същевременно използване. Използва се най-голям ефект. \\
\\
\\
Свитък "__Укрепване на сгради__". Шансът за увреждане на всяко ниво на сградата при определяне на разрушение се намалява със значението %, посочено в свитъка.\\
Уточнение: При използване на свитъка престава да действа правило за това, че при победа се разрушава минимум едно ниво на една сграда. Тоест, вражеската войска при победа може и да не нанесе увреждания на нито една сграда. \\
\\
\\
Свитък "__Невидимост__" позволява да крие мисията от пророците.  Изключения: Тази мисия се вижда от играча, срещу който е изпратена атака, негов заместник при влизане в града на играча, военен министър и старейшина на клана, ако сложат в прозореца на мисии отметка "Показвай атаки срещу съклановци".\\
\\
\\
Свитъци и артефакти, които __ намаляват атака на войските__, намаляват в това число и атака на преследвачите.\\
\\
\\
В описанията на заклинания словосъчетанието "__на всички войски__" означава "на всички видове войски", а не "на войските на всички играчи".\\
\\
\\
Заклинанието от навика "__Катапулт__" намалява нивото на кулата или на магическата кула с 1 позиция преди всеки рунд чак до ниво 0. Всеки път се намалява нивото на тази кула или магическа кула, която има най-много атака. При равна атака намалява нивото на обикновената кула. Кулите и магическите кули от 0 ниво не стрелят. Заклинанията "Катапулт" не се сумират, ако ги притежават два играча.
\\
\\
Заклинанието "__Антимагия__", отправено срещу града, не отменя заклинанията, които действат върху всички владения на играча. Но точно в този град ефектите от заклинанията, отправени срещу играча, няма да работят. 
\\
\\
При използване на свитъка "__Привидно увеличаване на армията__" притежателят на отправеното заклинание вижда реално количество войски в бял цвят, брой на войски, прикачен към реалния - в син цвят. Тоест, другите играчи ще видят сума на тези две числа. 
\\
\\
Заклинанието "__Троянски кон__" пред началото на боя в рунда "Укрепления" убива ххх от вражеските войска. Умират всичките войска, освен наемниците. Тъй като наемниците не умират в рунда "Укрепления".
\\
\\
__"Защита от магия."__ Този ефект може да се получи от артефакти, рунически думи, свитъци и уменията на героите. Няколко ефекта работят както следва:\\
Умението на героя дава 50% от защита, свитъкът дава 30% от остатъка (100% -50%), тоест 15%, артефактът дава 40% от остатъка (100% - (50% + 15%), това е 14%. Защитата от магия е 50% + 15% + 14% = 79%