Във всеки град има 4 селища, в които също ще можете да строите сгради, след като развиете Централната сграда до максималното ниво, отворите портата и изучите науката "Селища".

В селища добивните предприятия работят 30% по-бързо (бонус на селищата) от тези, които са построени в рамките на Градските стени. Но до селищата, освен Вас, се домогват и Вашите най-близки съседи по кралство.

НАПРИМЕР: На рисунката градът в квадрат 14 (777) има общи селища с града в квадрат 6 (Ново Рудно)
Останалите селища градът в квадрат 14(777) дели с квадрати 4,5,6,13,15,22,23,24.

Ако някой е построил сграда в общо селище, то тази сграда ще бъде оцветена в червено в града на съседа му.

НАПРИМЕР: Сгради на града от квадрат 6(Ново рудно) са показани в червено в града от квадрат 14(777)

Това не Ви пречи да построите сграда върху свободен парцел в същото селище. Същевременно Вашите сгради ще бъдат показани при съседа Ви също в червено.

Сградите в селищата могат да бъдат разрушавани при мисия Разрушаване на сгради в селищата.
Сгради в рамките на Градските стени не могат да се разрушават.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
in_city.jpg 100.4 kB 1 17-Nov-2010 15:09 Administrator
png
in_city.png 58.3 kB 1 26-Mar-2012 18:00 Administrator
jpg
in_city2.jpg 213.4 kB 1 17-Nov-2010 15:09 Administrator
png
in_city2.png 875.4 kB 1 26-Mar-2012 18:20 Administrator
jpg
on_map.jpg 111.5 kB 1 17-Nov-2010 15:09 Administrator
png
on_map.png 399.4 kB 1 26-Mar-2012 17:45 Administrator
jpg
pos1.jpg 123.1 kB 1 10-Nov-2010 16:11 Administrator
jpg
pos2.jpg 88.7 kB 1 10-Nov-2010 16:11 Administrator
jpg
poselok.jpg 142.6 kB 1 15-Oct-2010 19:42 Administrator
jpg
poselok_k .jpg 175.7 kB 1 15-Oct-2010 19:42 Administrator
« This page (revision-21) was last changed on 26-Mar-2012 18:20 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3