Позволяват да се използват заклинания. Всеки свитък съдържа едно заклинание.
Заклинанията от свитъците, които се намират в чантата на героя, се появяват в книгата на заклинанията на героя
Свитъците биват от 5 нива. Различават се по външния вид на свитъка.


Как се получават свитъци:
1. Свитъците се продават при търговеца срещу ресурси и ЧП. Търговецът изкупува свитъци срещу 50% от цената им в ЧП. Търговецът не отпуска ресурси на кредит.
2. Свитъците се появяват в руините.
3. Свитъците се награждават като награди за турнира.
4. Свитъците се награждават като награди за мисия.
5. Свитъците се награждават като награда за ученика.

Предимства на свитъците:
Свитък от което и да било ниво може да се използва от герой от което и да било ниво.
При отправянето на заклинание от свитък не се изразходва мана


Свитъци-проклятия.
Свитъци, чието название започва с думата Проклятие, могат дистанционно да бъдат отправени към вражеско владение. Действат на врага и му дават определен дисбонус.

Свитъци инфекции.
Някои свитъци съдържат заклинания инфекции. Играчът отправя заклинанието към себе си, но то започва да действа само при атака срещу друг играч (не действат при защита и помощ). Докато то действа, ако атакуващият играч победи, се задейства отправянето на друго заклинание, също описано в свитъка.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
scroll_1.png 9.0 kB 1 14-Mar-2012 18:58 Administrator
png
scroll_2.png 8.8 kB 1 14-Mar-2012 18:58 Administrator
png
scroll_3.png 8.0 kB 1 14-Mar-2012 18:59 Administrator
png
scroll_4.png 8.0 kB 1 14-Mar-2012 18:59 Administrator
png
scroll_5.png 8.1 kB 1 14-Mar-2012 18:59 Administrator
« This page (revision-6) was last changed on 27-Aug-2019 18:54 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3