Науки#Порта. След като изучите науката Порта, ще можете да отворите портата на града
Проучване на селищата. Отваря ресурсните парцели и чуждите сгради в селищата. Дава Ви възможност да строите сгради в селищата.
Строителство. Дава Ви възможност да строите или подобрявате 1 или няколко сгради едновременно, в зависимост от нивото на науката.
Тераформиране. Дава Ви възможност да построите сградата Тераформатор.
Ремонт. Дава Ви възможност да ремонтирате от 1 до няколко сгради едновременно, в зависимост от нивото на науката.
Ръководене на мисии. Дава Ви възможност да изпращате няколко мисии едновременно.
Външни владения. Дава Ви възможност да имате повече външни владения.
Подземни владения. Дава Ви възможност да имате подземни владения


След като изучите 1-во ниво на науката, вече ще можете да построите сградата, в която да подготвяте юнитите си от съответния вид. За да се издигнете на по-високо ниво в науката, трябва първо да платите разликата между цената за предишното и следващото ниво на обучение за всички юнити от този вид, с които разполагате или подготвяте в момента (включително тези, които са на поход). Можете да извършите плащането от всяко владение. Ресурсите ще бъдат изтеглени от владението, в което се намирате или от маркираното в падащия списък на владенията.

Носач.
Воин.
Конник.
Летящ.
Стрелец.
Лечител.
Наемник.
Магьосник.


Тези науки Ви помагат да се защитавате или Ви дават възможност да строите защитни сгради.

Скривалище. След като изучите Скривалището, нещата се случват сами. Принципът му е лесен: Ресурсите, чието количество е посочено в горния панел и е равно на обема на скривалището, вече ще са защитени от ограбване. Обемът на скривалището зависи от нивото на науката “Скривалище” и е посочен в Кметството, в жокера за количеството ресурси в горния панел и в жокера към науката “Скривалище”. Ресурсите на пазара НЕ са защитени в скривалището.
Убежище. Дава Ви възможност да криете войските си в убежището.
Кули. Дава Ви възможност да строите Кули
Укрепления. Дава Ви възможност да построите сградата Укрепление.
Магически кули. Дава Ви възможност да построите сградата Магическа кула.
Дипломация. Дава Ви възможност да построите сградата Дипломатически корпус. Дава Ви възможност да сключвате съюз с 1 или повече играчи, в зависимост от нивото на науката
Кланове. Дава Ви възможност да влизате в кланове. Дава Ви възможност да създавате клан.
Храм. Дава Ви възможност да построите сградата Храм
Възкресяване. Дава Ви възможност да построите сградата Възкресителница
Кланови замъци. Дава Ви възможност да имате кланови замъци

След като изучите някоя от науките, посочени по-долу, можете да строите сгради от съответния вид.

Пазар. Дава Ви възможност да построите сградата Пазар. В зависимост от нивото на науката , Ви позволява да търгувате с пазарите в същото кралство, в което сте Вие или с други, в радиус от няколко кралства.
Търговия. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на търговците. Позволява Ви да обучавате Търговци
Шпионаж. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на шпионите. Позволява Ви да шпионирате чуждите владения в радиус от няколко кралства.
Контрашпионаж. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на контрашпионите. Позволява Ви да подготвяте контрашпиони.
Наблюдение. Дава Ви възможност да построите сградата Кула на пророците. Позволява Ви да шпионирате чужди мисии в радиус от няколко кралства.
Отражение. Дава Ви възможност да построите сградата Огледална кула. Позволява Ви да подготвяте Огледала
Картография. Дава Ви възможност да построите сградата Експедиционен корпус. Позволява Ви да проучвате околности в радиус от няколко кралства.
Колонизиране. Позволява Ви да построите сградата Колонизационен център. Позволява Ви да владеете повече от един град. \


Осигуряват допълнителни удобства или предимства.

Разширяване на складовете. Увеличава капацитета на складовете.
Земеустройство. Позволява Ви да построите необходимата Ви сграда върху ресурсен парцел.

Пренасяне на Столица#

За да преместите Столицата си, изучавате науката и науката се зарежда. След това натискате заредената наука и от появилия се списък избирате града, в който искате да пренесете Столицата си. Това е всичко, Столицата Ви е вече пренесена. Този град може да е от всякакво ниво, ако щете и първо. Като във всяка друга Столица, в него стават достъпни 51 парцела. Максималното ниво на ЦС няма да се промени и ще остане каквото е било преди пренасянето. Тоест в град с ЦС от ниво 2 може да има 51 парцела.
Ако сте преместили Столицата от първия град, в който е била, в него ще останат 43 парцела, а ако този град не е бил първоначалната Ви Столица, в него ще се върнат толкова парцели, колкото са били преди да стане Столица.
Сградите от излишните парцели в старата Столица ще изчезнат. Освен това, ако в старата Столица сте имали постройки, които се изграждат само в столица, те ще се разрушат (Например, Дипломатическият корпус) и Вие ще трябва да ги строите в новата Столица.
Войските на Древните, които са били в предишната столица, ще останат на място в същия град.

Хазна . Намалява надницата за войската
Разширяване на града. Разширява границите на избрания град с 1 парцел, но без да стават повече от 43 в града. Когато броят на парцелите се увеличава чрез наука, нивото на Централната Сграда не се променя.
Ако искате да разширите някой свой град с 1 парцел, изучете науката и тя ще се зареди. После кликнете върху заредената наука и от появилия се списък изберете града, който искате да разширите. Това е достатъчно, в избрания град вече има допълнителен парцел в рамките на Градските стени.
Ако искате, можете да повтаряте операцията толкова пъти, с колкото парцели искате да разширите града. Всяка ще струва 25 000 единици наука.

Технология за добив. Увеличава с определен % придобиването на всички знания, свързани с добив на ресурси.
Военна подготовка . Увеличава с определен % бързината, с която се подготвят всички войски.

Управление на героите. Дава Ви възможност да наемате героите и да ги развивате до 12 ниво. Колкото по-високо е ниво на науката, толкова повече герои може да има играчът. Броят на слотове за героя в убежището е равен на броя на героите, които можете да наемете съгласно науката «Управление на героите».

Майсторство на героите. Максимално ниво на героя зависи от науката «Майсторство на героите». Без изучаването на тази наука нивото на героя не може да е по-високо от 12. След постигането на максимално ниво съгласно науката опитът престава да расте.


Пленяване на героите. Дава Ви възможност да строите сградата Тъмница.


Лагер. Позволява на героя да основава лагер. То ест Ви дава възможност да изпращате Героя в мисия "Основавай лагер". Заедно с нивото на науката расте броят на лагерите, които играчът може да има едновременно.


Алхимия
1. Позволява да прави сгради и артефакти съвършени
2. Позволява да граби магическите кристали и руни
3. Позволява да свършва рунически ритуали
4. Позволява да граби магическите рецепти

Ускорено изучение. Увеличава опита, получен от героите в битка.

Герой пълководец. Позволява ви да наемете определен брой герои от класа Пълководец в Таверната. Променя параметрите на науката "Управляване на героите" с +1, но не повече от 7.


В процеса на обучение можете да прехвърляте научни единици от една наука в друга. Ако са в повече от необходимите, ще ги изгубите.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
BonusChZh.jpg 62.2 kB 1 27-Aug-2010 18:34 Administrator
png
YSKOR_OBU4ENIE.png 26.0 kB 1 13-Aug-2019 15:21 Administrator
png
add_cell.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 16:29 Administrator
png
alchemy.png 6.2 kB 1 20-Aug-2012 17:38 Administrator
png
anty_espionage.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 16:29 Administrator
png
anty_observation.png 1.6 kB 2 08-Jul-2010 18:34 Administrator
png
army_management.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:29 Administrator
png
building.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
building_on_resources.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 09-Jun-2010 17:57 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Jul-2010 17:37 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Jul-2010 17:37 Administrator
png
camps.png 2.3 kB 1 12-Mar-2012 17:55 Administrator
png
capital.png 2.9 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
cartography.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
castles.png 3.5 kB 1 28-Jan-2015 11:33 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
clans.png 2.5 kB 1 08-Jul-2010 16:30 Administrator
png
colonization.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
coommander_nayka.png 31.6 kB 1 13-Aug-2019 15:21 Administrator
png
diplomacy.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
empty_science.png 4.1 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
espionage.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
fortification.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
gate.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
jpg
glob1.jpg 80.3 kB 1 23-Aug-2010 17:50 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
heroes.png 6.8 kB 1 08-Jul-2010 16:31 Administrator
png
heroes_skill.png 6.0 kB 1 12-Mar-2012 17:55 Administrator
png
hiding_place.png 1.7 kB 2 08-Jul-2010 17:42 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 12-May-2010 15:48 Administrator
png
labour_service.png 6.3 kB 1 14-Oct-2010 15:52 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
magic_tower.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
market.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
merchant.png 3.2 kB 2 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
military_service.png 6.4 kB 1 14-Oct-2010 15:51 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
observation.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
outer_estates.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
jpg
poselok.jpg 60.7 kB 1 23-Aug-2010 17:55 Administrator
png
prison.png 1.7 kB 1 12-Mar-2012 17:55 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 17:50 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
repairing.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:32 Administrator
png
resurrector.png 6.0 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
sectors.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
shelter.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 23-Sep-2010 13:30 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_empty.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 18:37 Administrator
png
storehouse_improvement.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
temple.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
terraforming.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
tower.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
treasury.png 2.2 kB 1 08-Jul-2010 16:33 Administrator
png
underground_science.png 3.1 kB 1 30-Mar-2020 10:57 Administrator
« This page (revision-138) was last changed on 30-Mar-2020 10:55 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3