1.Изберете начин на плащане "SMS".

2.Изберете тарифа.

3. Въведете номер на своя мобилен телефон.


4. Следвайте инструкция на платежната система.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
1.jpg 132.9 kB 1 16-Jul-2010 17:03 Administrator
jpg
2.jpg 91.4 kB 1 16-Jul-2010 17:03 Administrator
jpg
3.jpg 101.2 kB 1 16-Jul-2010 17:03 Administrator
png
SMS1.png 141.7 kB 2 05-Dec-2018 14:52 Administrator
png
SMS2.png 244.8 kB 1 27-Sep-2012 10:46 Administrator
png
SMS3.png 58.3 kB 1 27-Sep-2012 10:49 Administrator
png
SMS4.png 47.5 kB 1 27-Sep-2012 10:53 Administrator
png
smessage.png 54.1 kB 1 05-Dec-2018 14:54 Administrator
png
smessage2.png 32.8 kB 1 05-Dec-2018 14:54 Administrator
« This page (revision-16) was last changed on 05-Dec-2018 14:55 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3