Дърво - се добива в:


Зърно - се добива в:
Камък - се добива в:
Злато – се добива в:


Желязо - се добива в:


Черните перли са по-специален ресурс, за който има отделно описание.

Факторите, от които зависи бързината при добив на ресурси, са:

  • 1. Особености на расата. Бонусът за раса се отразява в първоначалните параметри, които имат сградите на различните раси. Тоест, добивните сгради на различните раси имат различна първоначално зададена бързина на добив.
  • 2. Бонус при добив според терена на района:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. В селищата ресурсите се добиват по-бързо - бонус селище +30%
  • 4. В кариерата всички добивни предприятия имат бонус към добива - бонус на Рудника +100%
  • 5. Бонуси за куест
  • 6. Бонуси за Специализации и Наука
  • 7.Капацитет на находището. Всяко находище на камък, желязо, злато и всяко житно поле имат ограничен капацитет. След като този капацитет се изчерпа, скоростта на добива в предприятието, построено на негова база, пада до 1/час. За да върнете скоростта до предишното равнище трябва да съборите сградата на предприятието и да построите сградата Чаша на изобилието, която възстановява ресурсите в находището. Когато Чашата възстанови ресурсите, сградата се самоунищожава и Вие можете отново да построите добивно предприятие върху възстановения парцел.


Бонусите 2-7 се виждат, когато в съответната сграда поставите курсора върху цифрата за добив.


За да видите кои сгради в момента поддържат бързината на ресурсния добив във владенията, влезте в Централната сграда и поставете курсора върху цифрата за добив.Ресурсите се добиват и съхраняват в същите владения, в които или от които е построена сградата, произвеждаща дадения ресурс. Ако количеството на съхранявания във владенията ресурс стигне складовия лимит, добивът на ресурси се прекратява. В града могат да се съхраняват и ресурси свръх лимита, но тогава излишъците от ресурси се разхищават. Колкото са по-големи тези количества, толкова по-бързо се разхищават. Загубите на час от разхищение са 1% от ресурсите, останали извън склад.
НАПРИМЕР: На картинката се вижда как златото отива за войската, а междувременно излишъците, за които не е имало място в складовите помещения, се разхищават.

Складовите лимити зависят както от броя, така и от нивото на Складовете и Централната сграда на владенията.
Заделянето и преразпределянето на местата за ресурси в складовете става с помощта на графичната пита в Централната сграда. Може да се регулира само свободното място в складовете, т.е. ако искате да намалите заетото място, плъзгачът няма да ви го позволи.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
baraban 3.jpg 60.6 kB 2 27-Aug-2010 16:37 Administrator
png
baraban 3.png 125.9 kB 1 26-Mar-2012 19:29 Administrator
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 25-Jun-2010 16:42 Administrator
jpg
desert.jpg 32.0 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
jpg
forest.jpg 41.7 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
mount.jpg 37.7 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
pearl.png 2.6 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 17:41 Administrator
jpg
spec.jpg 113.2 kB 3 13-May-2011 16:12 Administrator
png
spec.png 223.7 kB 1 26-Mar-2012 19:28 Administrator
png
spec2.png 115.8 kB 1 26-Mar-2012 19:28 Administrator
jpg
steppe.jpg 36.0 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
барабан 2.jpg 58.6 kB 2 17-Aug-2010 12:33 Administrator
jpg
барабан.jpg 60.9 kB 1 09-Jun-2010 15:14 Administrator
png
барабан.png 127.9 kB 1 27-Mar-2012 14:20 Administrator
« This page (revision-57) was last changed on 16-May-2013 11:17 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3