Притежателят на героя може да освободи всичките си герои от владението, където те лежат в Тъмница, ако успешно изпълни мисията «Освобождаване на герой».

Избор на тип мисия «Освобождаване на герой» има само при кликване върху тези владения, където лежи герой на играча.
Нещо повече, при атака срещу града, в който се намира пленен герой, невъзможно е да изберете друга мисия освен «Освобождаване на герой».


Всеки играч може да се присъедини към мисията «Освобождаване на герои».
Освобождават се само герои на играчите, участвали в мисията.

След освобождението си героите се връщат в столиците на свои притежатели с мисията «Бягство».

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 13-Mar-2012 14:42 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3