В играта __MyLands __действа __партньорска реферална система__.\\
\\
Вие можете да позволите на познати и приятели да се регистрират  чрез вашия персонален __партньорски линк__ и да получавате __процент __от техните плащания в играта.\\
Вие можете да поместите банер или информация за играта на своя сайт и да печелите от това.\\
\\
Плащането се извършва не за кликвания и не за регистриране, а за парите, похарчени от Вашите реферали при купуването на игрови услуги. __Рефералите __са ползватели, които се регистрирали чрез Вашия линк.\\
Статистика: Около 10% от всички регистрирали се ползватели още през първите две седмици започват да харчат пари.\\
\\
!Как се получава партньорски линк?
Влезте в портал, натиснете бутон «Финансова сметка», командно меню «Партньорска програма».\\
Тук е показан Вашият персонален __партньорски линк__ и всеки момент тук  можете да разгледате статистиката по плащанията на  Вашите реферали. В партньорския линк след знака "равно" е посочен Вашият __индивидуален номер__. Например, на тази картинка той е __18664__.

\\
!Как да поместите линка към играта в сайта си?
\\
За да поместите __линкове към играта__ в своя сайт, поместите текст на линка, даден по-долу, като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия __индивидуален номер__ (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). :\\
{{{  <a href="http://bg.mlgame.org/?bonus=ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР&state=register">MyLands – Най-добрата браузърна игра на 2010 година! </a>}}}
\\
!Как да поместите банер в сайта си?
За да поместите __банер __, поместете в страницата си __кода на банера__,  като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия __индивидуален номер__ (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). ПРИМЕРИ на баннери за поместване Виж  под статията, кодовете са посочени под всеки от тях.\\
НАПРИМЕР, ако Вашият индивидуален номер е 18664 и Вие искате да поместите банер 200x200, поместете на страницата си:

{{{<a href="http://http://bg.mlgame.org/?bonus=18664&state=register"><img src="http://bg.mlgame.org/wiki/attach/Referal/banner200x200.jpg"></a>}}}
\\
!Как да изчислите своя доход?
Процентът Ви се начислява от __дохода  от играта на реферала__ Сумарно по всички сървъри, където той играе. Доход от играта означава разликата между това, което рефералът е похарчил в играта (за Абонамент и платени услуги) и това, което е спечелил от играта във всички сървъри. Тоест, ако за едно денонощие общият брой ЧП, похарчени от  Вашия реферал за услуги в играта е повече от броя на тези, които е спечелил, вие ще получите за това денонощие процент от тази разлика.
\\
\\
Вие получавате __10% от дохода__ касаещ реферала.\\
\\

\\