В играта MyLands действа партньорска реферална система.

Вие можете да позволите на познати и приятели да се регистрират чрез вашия персонален партньорски линк и да получавате процент от техните плащания в играта.
Вие можете да поместите банер или информация за играта на своя сайт и да печелите от това.

Плащането се извършва не за кликвания и не за регистриране, а за парите, похарчени от Вашите реферали при купуването на игрови услуги. Рефералите са ползватели, които се регистрирали чрез Вашия линк.
Статистика: Около 10% от всички регистрирали се ползватели още през първите две седмици започват да харчат пари.

Как се получава партньорски линк?#

Влезте в портал, натиснете бутон «Финансова сметка», командно меню «Партньорска програма».
Тук е показан Вашият персонален партньорски линк и всеки момент тук можете да разгледате статистиката по плащанията на Вашите реферали. В партньорския линк след знака "равно" е посочен Вашият индивидуален номер. Например, на тази картинка той е 18664.


Как да поместите линка към играта в сайта си?#


За да поместите линкове към играта в своя сайт, поместите текст на линка, даден по-долу, като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия индивидуален номер (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). :

  <a href="http://bg.mlgame.org/?bonus=ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР&state=register">MyLands – Най-добрата браузърна игра на 2010 година! </a>

Как да поместите банер в сайта си?#

За да поместите банер , поместете в страницата си кода на банера, като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия индивидуален номер (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). ПРИМЕРИ на баннери за поместване Виж под статията, кодовете са посочени под всеки от тях.
НАПРИМЕР, ако Вашият индивидуален номер е 18664 и Вие искате да поместите банер 200x200, поместете на страницата си:
<a href="http://http://bg.mlgame.org/?bonus=18664&state=register"><img src="http://bg.mlgame.org/wiki/attach/Referal/banner200x200.jpg"></a>

Как да изчислите своя доход?#

Процентът Ви се начислява от дохода от играта на реферала Сумарно по всички сървъри, където той играе. Доход от играта означава разликата между това, което рефералът е похарчил в играта (за Абонамент и платени услуги) и това, което е спечелил от играта във всички сървъри. Тоест, ако за едно денонощие общият брой ЧП, похарчени от Вашия реферал за услуги в играта е повече от броя на тези, които е спечелил, вие ще получите за това денонощие процент от тази разлика.

Вие получавате 10% от дохода касаещ реферала.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
540x90.jpg 22.2 kB 1 14-Sep-2010 16:48 Administrator
jpg
Banner468x60.jpg 16.2 kB 1 14-Sep-2010 16:46 Administrator
jpg
Banner600x90.jpg 16.7 kB 1 14-Sep-2010 16:48 Administrator
jpg
Banner600x90_2.jpg 38.7 kB 1 14-Sep-2010 16:48 Administrator
jpg
Banner600x90_h.jpg 18.7 kB 1 14-Sep-2010 16:49 Administrator
jpg
Banner600x90_h_2.jpg 19.3 kB 1 14-Sep-2010 16:49 Administrator
jpg
banner120x600.jpg 49.7 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner120x600_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner160x600.jpg 44.0 kB 1 14-Sep-2010 16:53 Administrator
jpg
banner160x600_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 16:53 Administrator
jpg
banner200x200.jpg 50.9 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner200x200_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner200x333.jpg 34.4 kB 1 14-Sep-2010 16:44 Administrator
jpg
banner250x250.jpg 51.0 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner250x250_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner300x250.jpg 50.2 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner300x250_h.jpg 50.0 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner468x60.jpg 50.6 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner500x100_v2.jpg 20.3 kB 1 14-Sep-2010 17:25 Administrator
jpg
banner500x350.jpg 77.4 kB 1 14-Sep-2010 16:46 Administrator
jpg
banner600x90_fin2.jpg 38.7 kB 1 14-Sep-2010 16:48 Administrator
jpg
banner700x80.jpg 36.4 kB 1 14-Sep-2010 16:51 Administrator
jpg
banner728x90.jpg 51.0 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
banner728x90_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 16:52 Administrator
jpg
refer.jpg 101.8 kB 1 14-Sep-2010 17:46 Administrator
png
refer.png 48.5 kB 1 02-Oct-2012 11:15 Administrator
« This page (revision-64) was last changed on 24-Mar-2017 16:55 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3