__Особености на расите:__\\
\\
[{Image src='demon.png' align='left'}] __Демони __- жестоки и хладнокръвни творения на мрака. Те обитават Мъртвите Земи – безжизнените пепелища на вулканите, където са се научили да [добиват камък|Mine_stone] много по-бързо от другите раси. Демоните са обединили под знамената си различни воини на Мрака – дракони, скелети, личове, като най-изтъкнатият сред тях е [наемницата Демонеса|UnitParametrs]. От всички наемници на другите раси тя има най-разрушителна сила. В [заговор|Fraction] с Тъмните елфи те трупат сили за завземането на властта в Империята за вечни времена. \\

[{Image src='drow.png' align='left'}] __Тъмни елфи __. Някога в далечни времена част от елфите били прокудени в подземията на Прокълнатите гори. Те се нагаждали към мрака, променяли се и са наемали на работа обитатели на подземията. Така постепенно се изградила новата раса. Тъмните елфи са добри в [добиването на Дърво|Samwill] и [Желязо|Mine_iron]. От всички бойни [Магьосници|UnitParametrs] техните са най- изкусни и при атакуване на чужди владения отлично противодействат срещу кулите на противника. Освен това и се [подготвят|Mage_build] много по-бързо. В [приятелски отношения|Fraction] с  Демоните.\\

[{Image src='elf.png' align='left'}] Миролюбивата раса на __Елфите __ е избрала да обитава приказните Вълшебните гори с високи водопади. Тази раса разполага с изобилие от строителен материал. Елфите имат най-високия [дърводобив|Samwill]. И нещо друго: за чудните изцеления на Елфийските [лечители|UnitParametrs] се разказват предания далеч отвъд пределите на техните земи.  В [приятелски|Fraction] отношения с Рицарите. \\

[{Image src='human.png' align='left'}] За доблестта на расата на __Рицарите __се носят легенди , но още по-легендарна е любовта им към златото. От всички раси Рицарите са най-сръчни в [добиването на злато|Shop] и раниците на техните Носачи имат най-големия [обем |UnitParametrs] .За своите несметни съкровища те строят [най-големите складове|Warehouse]. Друга тяхна способност е бързо да [добиват зърно|Windmill]. Приятели [ |Fraction] с Елфите.\\
\\