[{Image src='advisor.png' align='left' }][{Image src='eadvisor.png' align='left' }]
[{Image src='deadvisor.png' align='left' }][{Image src='dradvisor.png' align='left' }]

__Куестове __(__задачи__) се дават от съветника, който се намира в долния десен ъгъл на екрана. Куестовете не са задължителни. Тоест, ако не изпълните някой куест, това няма да попречи да получите по-нататъшни задачи.\\
С кликване върху неговото изображение се отваря прозорец с __Текущи задачи__ и втора команда - __Изпълнени задачи__.\\
\\
След като изпълните задачата, поставена от съветника, отново трябва да отидете при него за __Награда__. За да я получите, кликнете върху бутон "Награда".\\
Ако в текста на куеста е посочено да изпълните някои действия, които вече сте изпълнявали, трябва да ги повторите, за да може съветникът да проследи Вашите старания и да ви даде Наградата.\\
\\
Вие не можете да вземате награди от някои куестове 2 часа преди битка във Вашата Столица. Например, награди, които дават което и да е количество войски или награди, моментално завършващи построяването на сгради. 
\\
!Куест "Защита на Древните".
[Древните|Ancients] идват три часа след като натиснете в куеста „Вземи награда”.\\
Древните стоят във Вашите слотове помагачи 60 дни.\\
Ако някой играч не е влизал в играта повече от 8 денонощия, древните си тръгват по-рано.\\
\\
Ако докато древните вървят към Вас затворите портата, те въпреки това ще дойдат във Вашия град.\\
\\
След като дойдат, Древните заемат 1 слот помагачи във Вашето владение. \\
Ако в града Ви са заети всички слотове помагачи, Древните няма да могат да дойдат в града ви. Затова докато Древните са на път, погрижете се да осигурите свободен слот помагачи.\\
\\
Ако вече имате един слот с Древни помагачи и сте повикали втори, те ще се настанят не в същия, а в друг. Затова трябва да се погрижите да освободите два слота помагачи.
\\
\\
! Куест "Чудовища подарък".
Изключение: Чудовищата ще се откажат да атакуват Архируините (от 7 ниво).
\\
\\
!Куестове "Местонахождение на рудник\Мина"
Алгоритъмът е следният:\\
Ако има владения, на които им остава повече от 30 дни живот,\\
- най-напред се откриват ничиите, които се намират най-близо до които и да е градове на играча\\
- Ако няма такива, тогава се откриват ничиите рудници на което и да е място в сървъра\\
- Ако няма такива, тогава се откриват най-близките заети\\
- Ако няма такива, тогава се откриват заетите където и да е в сървъра\\
- Ако няма такива, тогава наградата не се получава веднага, а се изписва „опитайте да вземете наградата си по-късно”.
\\
\\
!Медали
По някои куестове можете да получите като [Подарък|BlackPearl] Медали или Ордени на ветерани от фракционна война, на богат и силен клан, на унищожител на Чудовища, на ветеран от търговията или шпионажа, на завоевател на рудници и др. \\
Подаръците могат да се видят в картата на кралството, като насочите мишката към владението на играч, който е получил подарък. \\
\\
__Списък на медалите за заслуги:__\\
\\
|| ||Бронз ||Сребро || Злато
|Медал \\"Ветеран от фракционна война"|[{Image src='fractionveteran1.png' align='left'}]|[{Image src='fractionveteran2.png' align='left'}]|[{Image src='fractionveteran3.png' align='left'}]
|Орден \\"Ветеран от фракционна война"|[{Image src='fractionadmiral1.png' align='left'}]|[{Image src='fractionadmiral2.png' align='left'}]|[{Image src='fractionadmiral3.png' align='left'}]
| Медал "Унищожител на Чудовища"|[{Image src='ruinveteran1.png' align='left'}]|[{Image src='ruinveteran2.png' align='left'}]|[{Image src='ruinveteran3.png' align='left'}]
\\
__Списък на медалите по куестове - рекорди:__\\
\\
|| ||Бронз ||Сребро || Злато
|Медал "Ветеран Защита на боговете"|[{Image src='dar_bogov1.png' align='left'}]|[{Image src='dar_bogov2.png' align='left'}]|[{Image src='dar_bogov3.png' align='left'}]
|Медал "Ветеран - грабител" |[{Image src='grabeg1.png' align='left'}]|[{Image src='grabeg2.png' align='left'}]|[{Image src='grabeg3.png' align='left'}]
| Медал "Ветеран - завоевател на рудници"|[{Image src='kop_veteran1.png' align='left'}]|[{Image src='kop_veteran2.png' align='left'}]|[{Image src='kop_veteran3.png' align='left'}]
| Медал "Ветеран - превозвач"|[{Image src='kupec1.png' align='left'}]|[{Image src='kupec2.png' align='left'}]|[{Image src='kupec3.png' align='left'}]
|Медал "Ветеран - разрушител"|[{Image src='razrush_zdaniy1.png' align='left'}]|[{Image src='razrush_zdaniy2.png' align='left'}]|[{Image src='razrush_zdaniy3.png' align='left'}]
| Медал "Ветеран - завоевател на езера"|[{Image src='sol_ozera_veteran1.png' align='left'}]|[{Image src='sol_ozera_veteran2.png' align='left'}]|[{Image src='sol_ozera_veteran3.png' align='left'}]
|Медал "Ветеран от съвместни атаки" |[{Image src='sovmes_ataka1.png' align='left'}]|[{Image src='sovmes_ataka2.png' align='left'}]|[{Image src='sovmes_ataka3.png' align='left'}]
| Медал "Ветеран от шпионажа"|[{Image src='spy1.png' align='left'}]|[{Image src='spy2.png' align='left'}]|[{Image src='spy3.png' align='left'}]
|Медал "Ветеран - Търговец"|[{Image src='torgovec1.png' align='left'}]|[{Image src='torgovec2.png' align='left'}]|[{Image src='torgovec3.png' align='left'}]
|Медал "Ветеран - завоевател на роби" |[{Image src='ugon_rabov1.png' align='left'}]|[{Image src='ugon_rabov2.png' align='left'}]|[{Image src='ugon_rabov3.png' align='left'}]
  
\\
\\  
[{Image src='scroll1.png' align='left'}]Куестове "Първа Война с Чудовищата" от първа до трета част - за всеки етап от мисията Аратогъл ще Ви даде свитък-лиценз, който ще доказва пред всички, че сте на етап изпълнение на важна задача и сте готови да се обедините с други управители, притежаващи също такъв свитък за изпълнение на дадена мисия.   \\
\\
\\
При повторните награди общото правило е следното:\\
Ако при даден играч вече действа награда със същото значение на (%) за време, чрез следващата награда времето се удължава.\\
Ако бонусът е друг, наградата се прибавя, а не се удължава.\\
Това правило не се отнася към наградите, които взема наставник от изпълнените куестове на своите ученици. Тяхно значение се сумира с други награди.\\ 
\\
ПРИМЕР: ако процентите са различни:\\
Наградата 50% е до 6 май\\
Наградата 30% е до 4 май\\
\\
ПРИМЕР: ако процентите са еднакви:\\
наградата 50% е до 10 май  \\