Куестове (задачи) се дават от съветника, който се намира в долния десен ъгъл на екрана. Куестовете не са задължителни. Тоест, ако не изпълните някой куест, това няма да попречи да получите по-нататъшни задачи.
С кликване върху неговото изображение се отваря прозорец с Текущи задачи и втора команда - Изпълнени задачи.

След като изпълните задачата, поставена от съветника, отново трябва да отидете при него за Награда. За да я получите, кликнете върху бутон "Награда".
Ако в текста на куеста е посочено да изпълните някои действия, които вече сте изпълнявали, трябва да ги повторите, за да може съветникът да проследи Вашите старания и да ви даде Наградата.

Вие не можете да вземате награди от някои куестове 2 часа преди битка във Вашата Столица. Например, награди, които дават което и да е количество войски или награди, моментално завършващи построяването на сгради.

Куест "Защита на Древните".#

Древните идват три часа след като натиснете в куеста „Вземи награда”.
Древните стоят във Вашите слотове помагачи 60 дни.
Ако някой играч не е влизал в играта повече от 8 денонощия, древните си тръгват по-рано.

Ако докато древните вървят към Вас затворите портата, те въпреки това ще дойдат във Вашия град.

След като дойдат, Древните заемат 1 слот помагачи във Вашето владение.
Ако в града Ви са заети всички слотове помагачи, Древните няма да могат да дойдат в града ви. Затова докато Древните са на път, погрижете се да осигурите свободен слот помагачи.

Ако вече имате един слот с Древни помагачи и сте повикали втори, те ще се настанят не в същия, а в друг. Затова трябва да се погрижите да освободите два слота помагачи.

Куест "Чудовища подарък".#

Изключение: Чудовищата ще се откажат да атакуват Архируините (от 7 ниво).

Куестове "Местонахождение на рудник\Мина"#

Алгоритъмът е следният:
Ако има владения, на които им остава повече от 30 дни живот,
- най-напред се откриват ничиите, които се намират най-близо до които и да е градове на играча
- Ако няма такива, тогава се откриват ничиите рудници на което и да е място в сървъра
- Ако няма такива, тогава се откриват най-близките заети
- Ако няма такива, тогава се откриват заетите където и да е в сървъра
- Ако няма такива, тогава наградата не се получава веднага, а се изписва „опитайте да вземете наградата си по-късно”.

Медали#

По някои куестове можете да получите като Подарък Медали или Ордени на ветерани от фракционна война, на богат и силен клан, на унищожител на Чудовища, на ветеран от търговията или шпионажа, на завоевател на рудници и др.
Подаръците могат да се видят в картата на кралството, като насочите мишката към владението на играч, който е получил подарък.

Списък на медалите за заслуги:

Бронз Сребро Злато
Медал
"Ветеран от фракционна война"
Орден
"Ветеран от фракционна война"
Медал "Унищожител на Чудовища"

Списък на медалите по куестове - рекорди:

Бронз Сребро Злато
Медал "Ветеран Защита на боговете"
Медал "Ветеран - грабител"
Медал "Ветеран - завоевател на рудници"
Медал "Ветеран - превозвач"
Медал "Ветеран - разрушител"
Медал "Ветеран - завоевател на езера"
Медал "Ветеран от съвместни атаки"
Медал "Ветеран от шпионажа"
Медал "Ветеран - Търговец"
Медал "Ветеран - завоевател на роби"


Куестове "Първа Война с Чудовищата" от първа до трета част - за всеки етап от мисията Аратогъл ще Ви даде свитък-лиценз, който ще доказва пред всички, че сте на етап изпълнение на важна задача и сте готови да се обедините с други управители, притежаващи също такъв свитък за изпълнение на дадена мисия.


При повторните награди общото правило е следното:
Ако при даден играч вече действа награда със същото значение на (%) за време, чрез следващата награда времето се удължава.
Ако бонусът е друг, наградата се прибавя, а не се удължава.
Това правило не се отнася към наградите, които взема наставник от изпълнените куестове на своите ученици. Тяхно значение се сумира с други награди.

ПРИМЕР: ако процентите са различни:
Наградата 50% е до 6 май
Наградата 30% е до 4 май

ПРИМЕР: ако процентите са еднакви:
наградата 50% е до 10 май

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
advisor.png 28.9 kB 1 11-Oct-2010 16:24 Administrator
png
dar_bogov1.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:06 Administrator
png
dar_bogov2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
dar_bogov3.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
deadvisor.png 28.2 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
dradvisor.png 28.4 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
eadvisor.png 29.6 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
fractionadmiral1.png 8.2 kB 2 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionadmiral2.png 7.9 kB 1 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionadmiral3.png 10.2 kB 1 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionveteran1.png 6.7 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
fractionveteran2.png 6.1 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
fractionveteran3.png 6.6 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
grabeg1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
grabeg2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
grabeg3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
klan1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
klan2.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army_orden1.png 8.1 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army_orden2.png 7.6 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_army_orden3.png 10.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden1.png 9.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden2.png 7.8 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden3.png 10.2 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
kop_veteran1.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
kop_veteran2.png 5.7 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kop_veteran3.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec2.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec3.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
monomakh.png 7.0 kB 1 23-Nov-2010 17:15 Administrator
png
razrush_zdaniy1.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
razrush_zdaniy2.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
razrush_zdaniy3.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
ruinveteran1.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:13 Administrator
png
ruinveteran2.png 6.1 kB 2 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
ruinveteran3.png 6.5 kB 2 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
scroll1.png 16.2 kB 1 16-Jan-2011 12:25 Administrator
png
sol_ozera_veteran1.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sol_ozera_veteran2.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sol_ozera_veteran3.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sovmes_ataka1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:15 Administrator
png
sovmes_ataka2.png 5.8 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
sovmes_ataka3.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy2.png 6.2 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy3.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
stroyka1.png 6.3 kB 2 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
stroyka2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
stroyka3.png 6.2 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
svitok.png 8.7 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
torgovec1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
torgovec2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
torgovec3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
ugon_rabov1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
ugon_rabov2.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
ugon_rabov3.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
« This page (revision-58) was last changed on 27-Aug-2019 18:56 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3