__Рудниците __, както и Мините,  са разположени под земята, в топографски район от типа “Подземие”. Подобно на градовете, в тях има свободни парцели, върху които можете да строите сгради. Някои [сгради|Buildings] не могат да се строят в Рудниците, някои, напротив, могат да се строят само в тях. 
[{Image src='Рудник.png' align='center' }]
\\
Рудниците имат 5 нива. От нивото на Рудника зависи броят на парцелите в него и бързината на добива в Централната сграда.\\
Срокът за експлоатация на рудника е в диапазона от няколко дни до няколко месеца. Срокът за експлоатация е изписан в Централната сграда. След като срокът на експлоатация изтече, рудникът се унищожава заедно с всичките му ресурси и сгради. В момента, в който се унищожи, войските на играчите, разположени в Рудника, го напускат с мисия Бягство и се отправят към най-близкия град на съответния играч .\\
\\
__«Тунелът»__ в Рудниците е аналог на Градската [порта|Buildings] и по същия начин се отваря автоматично 7 дни след последното Ви влизане в играта и разликата е само тази, че сградите в Рудниците не се повреждат 3 дни след като достъпът до тях бъде затворен , както се случва със сградите зад стената.\\
Тунелът се отваря 5 минути и се затваря 6 часа.\\
\\

Играчът може да се __откаже от __ от Рудника, като натисне в кралството бутона, аналогичен на бутона за премахване на град. Виж [премахване на град |City].\\
Ако сте избрали създаване на войски в Рудник и сте се отказали от него, тези, които са били създадени, ще останат в него.\\
\\
__Централната сграда__ на Рудника добива някой случаен ресурс от генерирания в съответния Рудник.