Рудниците , както и Мините, са разположени под земята, в топографски район от типа “Подземие”. Подобно на градовете, в тях има свободни парцели, върху които можете да строите сгради. Някои сгради не могат да се строят в Рудниците, някои, напротив, могат да се строят само в тях.


Рудниците имат 5 нива. От нивото на Рудника зависи броят на парцелите в него и бързината на добива в Централната сграда.
Срокът за експлоатация на рудника е в диапазона от няколко дни до няколко месеца. Срокът за експлоатация е изписан в Централната сграда. След като срокът на експлоатация изтече, рудникът се унищожава заедно с всичките му ресурси и сгради. В момента, в който се унищожи, войските на играчите, разположени в Рудника, го напускат с мисия Бягство и се отправят към най-близкия град на съответния играч .

«Тунелът» в Рудниците е аналог на Градската порта и по същия начин се отваря автоматично 7 дни след последното Ви влизане в играта и разликата е само тази, че сградите в Рудниците не се повреждат 3 дни след като достъпът до тях бъде затворен , както се случва със сградите зад стената.
Тунелът се отваря 5 минути и се затваря 6 часа.

Играчът може да се откаже от от Рудника, като натисне в кралството бутона, аналогичен на бутона за премахване на град. Виж премахване на град.
Ако сте избрали създаване на войски в Рудник и сте се отказали от него, тези, които са били създадени, ще останат в него.

Централната сграда на Рудника добива някой случаен ресурс от генерирания в съответния Рудник.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Рудник.png 1,093.0 kB 1 28-Mar-2012 14:07 Administrator
jpg
копь.jpg 130.3 kB 1 12-Mar-2012 19:11 Administrator
« This page (revision-16) was last changed on 28-Mar-2012 14:05 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3