Прирастът на населението зависи от:

  • Централната сграда
  • сградите Жилища
  • размножаването на свободното население. Размножаването на свободното население в час = 0,04*(свободно_население)

Можете да видите от какво зависи прирастът на населението в Централната сграда на съответните владения.


Прирастът на населението е ограничен от площта на всички Жилища + Централната сграда. В Централната сграда се вижда и броят на жилищните места.

Понякога жителите във владенията могат да станат повече от жилищните места (например, ако сте откраднали или преселили жители от други владения), но тогава “излишните” започват да умират по-бързо или по-бавно, в зависимост от броя им. Колкото повече са излишните, толкова по-бързо умират. Най-напред умират свободните, когато свободните свършат – започват да умират заети. Заети умират във всички сгради на принципа на равно вероятната случайност.
Формулата е:
За 1 час при пренаселеност в Х ще умрат: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х) човека.
Базира се върху зависимостта при 100 излишни да умират 2% в час, при 10 000 излишни - 30% в час, съответно при 3000 - 10% в час.

Ако във владението пристига повече от 150 000 жители, излишъкът умира незабавно, без предупреждение.

Свободното население увеличава натрупването на злато от търговия, размножава се по-бързо когато е голям брой, но може да бъде отвлечено.

Заетото население се дели на работници (учени) и строители. Строителите са заети в строителството, подобряването и ремонта на сградите. Работниците осигуряват пълноценната работа на добивните предприятия. Ако се извършва ремонт в две сгради едновременно и строителите недостигат, тогава след приключването на ремонта в едната сграда недостигащият брой строители ще отидат в другата, а излишните ще се присъединят към свободното население.

Работниците и строителите в сградите могат да се преразпределят със съответните плъзгачи в сградите.

Ако във владенията не са запълнени всички места за строители и работници и има свободно население, свободните хора могат да бъдат изпратени на работа с бутоните “Запълни сградата със строители” и “Запълни сградата с работници”.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
bastion.png 23.9 kB 1 27-Mar-2012 14:48 Administrator
jpg
nas.jpg 37.9 kB 1 12-Jun-2010 22:09 Administrator
jpg
people.jpg 52.7 kB 3 27-Aug-2010 16:27 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 20-May-2010 15:39 Administrator
png
people_busy.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 16:58 Administrator
png
people_free.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 16:58 Administrator
jpg
up.jpg 69.2 kB 1 27-Aug-2010 16:26 Administrator
png
up.png 107.6 kB 1 27-Mar-2012 15:30 Administrator
« This page (revision-35) was last changed on 02-Dec-2015 15:34 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3