1. Изберете начин на плащане "PayPal".


2. Изберете си тарифа


3. Въведете адрес на електронната поща, попълнете полета и следвайте инструкциите.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
1.jpg 147.6 kB 1 12-Apr-2011 12:26 Administrator
jpg
2.jpg 97.5 kB 1 12-Apr-2011 12:26 Administrator
jpg
3.jpg 120.4 kB 1 12-Apr-2011 12:26 Administrator
png
g2s.png 136.4 kB 1 27-Sep-2012 16:23 Administrator
png
gtos.png 57.9 kB 1 27-Sep-2012 16:26 Administrator
png
paypal.png 142.7 kB 2 05-Dec-2018 14:45 Administrator
png
paypal2.png 25.2 kB 2 05-Dec-2018 14:46 Administrator
png
tarif.png 57.3 kB 1 05-Dec-2018 14:41 Administrator
« This page (revision-11) was last changed on 05-Dec-2018 14:46 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3