Случайните събития. Рядко пъти на всеки играч в 19:00 може да му се случи нещо: добро или лошо. За него той получава съобщение в игровата си поща. Съобщение се получава, и когато събитието приключва или продължава. Събитието може да завърши или да продължи на другия ден по същото време. Вероятността от лошо събитие е много по-малко от вероятността от добро. Вероятността събитието да продължи и през следващото денонощие е 25%.

Позитивни събития:#


Съботник - Ускорява се добиването (ефектът може да се види вътре в добивните сгради, като с мишката се посочи цифрата на добиването)

Мобилизация - Ускорява се тренировката на войските (ефектът може да се види вътре във военните сгради, като с мишката се посочи цифрата на скоростта на трениране на войските)

Пророчица е дала карти - Ускорява се дейността на проучвателите, търговците (ефектът може да се види в прозореца за изпращане на проучвателите и търговците, като с мишката се посочи цифрата на скоростта на предвижване)


Негативни събития:#


Почивен ден - добиването спира (ефектът може да се види вътре в добивните сгради, като с мишката се посочи цифрата на добиването)
Ако срещу ЧП играчът е купил ускоряване на добива на ресурс от даден тип, по време на действие на Древната магия, свързана с дадения тип ресурс, Негативното случайно събитие не се пада.

Ден на траур - Спира тренирането на войските. Ако при даден играч действа награда за куест „Ускоряване на тренирането на войските” Негативното събитие „Ден на траур” не се пада.

Нашествие на Чудовища - 20-30 атаки на Чудовища за едно денонощие. Атаките могат бъдат насочени срещу който и да е град или владение на играча. Не всички Чудовища от руините тръгват в атака, а само малка част от тях.

Страшна буря - спиране на проучвателите. Ако даден играч срещу ЧП е купил „Ускоряване на проучванията”, по време на действие на Древната магия Негативното случайно събитие „Страшна буря” не се пада.Защита срещу негативни събития#

По едноименен куест може да се получи награда, която спира негативните събития за определен период.
Забележка1: Събитието „Нашествие на Чудовища” също спира. Но както и преди могат да ви нападнат Руините, които се намират във Вашето кралство, не повече от 1 път на денонощие всяка. Защото тези атаки не са свързани със събитието „Нашествие”.
Забележка2: Ако Чудовищата вече Ви атакуват, тази защита няма да го отмени.

Защита от нападението на Чудовищата#

По едноименен куест може да се получи награда, защитаваща от нови нападения на Чудовищата.
Забележка: Ако Чудовищата вече Ви атакуват, тази защита няма да го отмени.
Но няма да атакуват нови Чудовища, дори онези, които живеят във Вашето кралство.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
alchimia.png 7.8 kB 1 23-Sep-2010 18:18 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 14-Mar-2012 16:24 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3