Всички начини да отворите прозореца на избор на платежна система

От прозореца на играта:

1. Намирайки се в играта, натиснете в панела на ресурси върху изображението на ЧП или върху цифрата на количество ЧП.

2. Намирайки се в играта, натиснете върху Сандъчето, бутона Добий ЧП.


От прозореца на избор на сървър:

3. Намирайки се в прозореца на избор на сървър , натиснете триъгълника, който отваря долния панел, а после бутона с изображението на ЧП.

В отворилия се прозорец - бутона Плюс.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ChZh.jpg 47.8 kB 1 12-Apr-2011 11:39 Administrator
jpg
ChZhPortal1.jpg 66.8 kB 1 12-Apr-2011 11:35 Administrator
jpg
ChZhPortal2.jpg 113.0 kB 1 12-Apr-2011 11:35 Administrator
png
dialog.png 225.1 kB 1 01-Oct-2012 18:55 Administrator
png
dialog1.png 551.6 kB 1 01-Oct-2012 18:51 Administrator
png
finsmetka.png 26.4 kB 1 01-Oct-2012 18:51 Administrator
png
finsmetka2.png 92.8 kB 1 01-Oct-2012 18:51 Administrator
png
finsmetka4P2.png 103.8 kB 1 25-Apr-2013 12:03 Administrator
png
Виділення_127.png 203.6 kB 1 27-Aug-2019 17:41 Administrator
png
Виділення_128.png 160.0 kB 1 27-Aug-2019 17:43 Administrator
jpg
Достать ЧЖ.jpg 226.7 kB 1 12-Apr-2011 11:35 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 27-Aug-2019 17:43 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3