Изпращането става от кралството, като кликнете върху владение в кралството или в празно поле.По-подробно за всяка мисия:
* Шпионаж * Проучване * Основаване на град * Наблюдение * Пренасяне на ресурси * Прехвърляне на войски

След като бъдат изпратени, някои мисии могат да се видят в прозореца на мисиите, други приключват мигновено.
Минималната продължителност на прехвърляне на не мигновените мисии е 15 минути преди да пристигнат по местоназначение.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
osnov.png 242.3 kB 1 29-Mar-2012 14:49 Administrator
png
spy.png 147.4 kB 1 28-Mar-2012 18:47 Administrator
jpg
мис copy.jpg 93.9 kB 1 10-Jun-2010 19:16 Administrator
jpg
миссии.jpg 79.3 kB 1 09-Jun-2010 18:24 Administrator
« This page (revision-26) was last changed on 02-Apr-2012 18:42 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3